Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Viktigt att trygga tågtrafiken

Regeringen har i dag fattat ett beslut om en upphandling av tågtrafiken för en nioårsperiod fram till utgången av år 2030. Tanken är att kommunikationsministeriet ska kunna köpa persontrafik utanför Helsingforsregionens pendeltrafik för ca 30 miljoner euro i året av VR Group.

– Jag är nöjd över regeringens beslut. Tågtrafiken är en säker och klimatsmart transportform med vilken man kan underlätta vardagen för en stor mängd människor, och samtidigt en viktig faktor för regional livskraft och näringsliv, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Personligen är jag mycket glad över att persontrafiken på avsnittet Karis-Hangö tryggas, säger Blomqvist. Det är också möjligt att göra kompletteringar i avtalet under perioden, exempelvis för att beakta ändringar i spårinfrastrukturen. I och med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan kan det här vara en viktig möjlighet för hela Västnyland, säger Blomqvist.

Tilläggsuppgifter:
Anders Portin, specialmedarbetare, tfn. 040 5866179