Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Viktigt stöd till primärnäringen

Regeringen beslöt idag om ett tillfälligt stöd till företagare inom primärnäringarna. Stödet ges till företag som drabbats av coronakrisen.

– Det här är ett välkommet och nödvändigt stöd för de företag, företagarfamiljer och kommuner som de verkar i  och som har drabbats hårt av en försämrad efterfrågan inom primärnäringarna på grund av coronakrisen, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

– Det allmänna kostnadsstödet som kan ges till övriga företag som drabbats av krisen har inte kunna tillämpas på primärnäringarna. Det här har varit en klar orättvisa som vi nu , i varje fall delvis, kunnat åtgärda, då vi höjer stödet i de här branscherna från 10 000 € till maximalt 80 000 €, säger Thomas Blomqvist.

– Företag som drabbats och nu kan få stöd ett är till exempel jordbruks- eller trädgårdsproducenter som säljer direkt till restauranger och som nu drabbats av restaurangernas kris. En annan grupp är pälsfarmarna som drabbats av att  de internationella pälsauktionerna har ställts in, säger minister Blomqvist.

Stödet som är 2 000 – 80 000 € per företag kan ansökas från NTM-centralen från den 4 november i år fram till den 30 juni 2021.