Funderingar

Det finns alternativ

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 17.11.2017

En riksdagsledamots veckoschema har i sin regelbundenhet en viss likhet med ett skolschema. Det är utskottsmöten på förmiddagen, och utskottsmöten och plenum på eftermiddagen. Hösten och våren är en hektisk tid, då timresursen för gymnastik blir allt för knapp för min del. Det varierande sakinnehållet på mötena och i plenum och alla andra möten som hör till vardagen gör dock det här jobbet både intressant och roligt. Ingen dag och vecka är den andra lik.

För vår grupp, liksom för de andra oppositionsgrupperna, är den här veckan en av de viktigaste under hela höstsessionen. Vi har presenterat och diskuterat våra alternativa budgetförslag s.k. skuggbudgetar i plenum. Det är en ypperlig möjlighet för oppositionen att visa på att det finns alternativ till regeringens politik.

Läs och lär, det lönar sig

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 13.10.2017

Det mest grundläggande vi lär oss i skolan är att läsa och skriva. Finland har gått en lång väg från Mikael Agricola till ett utbildningens modelland med världens bästa grundskola. Den nationella litterära kulturen är rik och den har präglat modersmålsundervisningen i skolorna. Våra författare och skalder hyllas med flaggdagar. En av dem, Aleksis Kivi, har firats den här veckan. Idag slits inte Sju bröder eller Fänrik Ståls sägner på pulpetlocken, men frågan är om romaner, deckare och diktsamlingar oftare borde nötas i barnens händer.

Finlands resultat i Pisatesterna visar en svagt nedåtgående trend från toppnivån, och oroade lärare berättar om en sjunkande läskunnighet och läsförståelse hos unga i Finland. Varje år går omkring 6000 unga ut grundskolan med så svaga kunskaper att de inte klarar av att fylla i en ansökningsblankett – ett allvarligt problem i ett samhälle där självbetjäningstjänster på nätet är vardag.

En ljus framtid för Västnyland

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 8.9.2017

Ibland kan man på basen av den offentliga diskussionen få den uppfattningen att det bara finns problem i Västnyland och att regionen håller på att förtvina. Det verkar vara lätt för oss västnylänningar att hitta problem, men kanske inte lika lätt att se möjligheterna. Därför är det viktigt att försöka tänka positivt.

Företagsamheten blomstrar med många småföretag, men det går bra också för de lite större företagen. Hangö hamns verksamhet går bra. Exporten och importen ökar, och hamnen har goda konkurrensförutsättningar. Hamnen expanderar och Koverhar hamnens potential utnyttjas bara delvis ännu. I Hangö får man nu också en förgrening till havskabeln med fiberoptik. Det här ger förhoppningsvis upphov till nya företagsetableringar och arbetstillfällen.

Möten mellan människor för framåt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 4.8.2017

Nu och då slås jag av att saker som jag tror är självklara kanske inte är det för andra. Det oändliga flödet av information leder lätt till att man lever i en bubbla och att man tror att andra vet vad som händer i ens egen bubbla.  Det är hälsosamt att bli påmind om att det inte alltid är så. Under sommarledigheten har jag i flera intressanta diskussioner med olika människor konstaterat att det som jag tänker att "alla vet" inte nödvändigtvis är en allmän uppfattning. Det gäller mina och ibland också mitt partis politiska målsättningar, som kanske blivit oklart formulerade, eller åtminstone bristfälligt kommunicerade. 

Vara eller icke vara?

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 30.6.2017

Det är den stora frågan. Om det går som regeringen vill och planerat kommer vi att ha ett landskapsval i januari. Då är det tänkt att vi ska välja beslutsfattare för social- och hälsovården och en hel del andra uppgifter som fr.o.m. 1.1.2019 flyttas över till 18 landskap. Det finns många goda ambitioner i vårdreformen och delvis också i landskapsreformen, men regeringen har tappat bort mycket av det goda på vägen för att man prioriterat fel saker. Centern har prioriterat antalet landskap och landskapsmodellen, medan Samlingspartiets hjärtefråga är valfriheten. Valfriheten och det medföljande bolagiseringstvånget har väckt mycket diskussion och verkar bli reformens akilleshäl.

Intressebevakning sker på många plan

Skriven den .
Kolumn i Landsbygdens Folk 2.6.2017

Jordbrukarnas intresseorganisationers uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen. Uppdraget är entydigt och klart, men samtidigt både omväxlande och utmanande. För SLC Nyland har det under den senaste tiden tex. handlat om att påverka beslutsfattare så att våra medlemmars intressen beaktas och om att diskutera med myndigheter för att få dem att förstå vår verklighet och våra behov.