Funderingar

Nya tider

Skriven den .
Kolumn i Landsbygdens Folk 5.6.2015

Den nya regeringen och regeringsprogrammet presenterades förra veckan och den nya jord- och skogsbruksministern är utnämnd. Kimmo Tiilikainen (c) kommer att basa förutom över jord- och skogsbruksministeriet också över miljöministeriet. Den ministerportföljen är tung och viktig. Frågan är om en minister klarar av att sköta det jobb som två delat på tidigare. Svårighetsgraden ökar dessutom av att de två ministerierna rätt ofta brukar ha olika syn på i synnerhet ärende som är viktiga för landsbygden och primärnäringarna. Jag önskar ändå ministern lycka till och hoppas att han lyckas sköta sina ministerier och att han dessutom klarar av balansgången mellan att ta miljöhänsyn och att skapa goda verksamhetsförutsättningar för jord- och skogsbruket.

Nytt läge

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 22.5.2015

Det är drygt en månad sedan riksdagsvalet. Jag är tacksam och glad över det starka understöd jag personligen fick och hela partiets framgång. Som vi alla vet så räckte det goda resultatet inte till för regeringsmedverkan. Efter 8 år som riksdagsledamot för ett regeringsparti får jag nu vänja mig vid tanken att bli oppositionspolitiker. Är inte så orolig för det eller för SFP, men nog för hur den regering som nu är under bildning ska hantera frågor som är viktiga för oss.

Tack!

Skriven den .
FB tack200415

Företagsamhet nyckeln till framgång

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 6.2.2015

Senaste vecka nåddes vi av ett tråkigt besked då Sporrong meddelade att man stänger fabriken i Ekenäs och flyttar produktionen till Estland. De som mister sitt jobb drabbas naturligtvis allra hårdast, men det är också en dålig nyhet för hela regionen. Tyvärr är inte Sporrong det enda företaget som har problem och som bedömer att det är bättre att flytta sin verksamhet till vårt södra grannland. Det framstår som helt klart att vi i Finland nu måste fundera på vad vi kan göra bättre så att företagen vill stanna kvar i landet och skapa fler arbetsplatser här. Vi bör göra det enklare att grunda och driva företag. I SFP:s valprogram, som lanserades förra veckan, finns flera konkreta åtgärder för att underlätta företagandet i Finland.

Nytt år, nya möjligheter

Skriven den .

Kolumn i Västra nyland 3.1

Ibland känns det som att tiden går nästan skrämmande fort. Det verkar dessutom som om tiden rusar iväg snabbare ju äldre man blir. Jag kommer ihåg att jag under gymnasietiden tänkte på år 2015, året då det förlöpt ett halvt sekel sedan jag föddes, som ett år långt i framtiden. Det var omöjligt att ens föreställa sig hur världen då skulle se ut. Nu skriver vi 2015, framtiden är alltså här.