Funderingar

Världens mest integrerade region

Skriven den .

Kolumn i Västra Nyland  15.1.2021

Det känns märkligt och fel att ha mer eller mindre stängda gränser mellan nordiska länder. För Finlands del drabbar det hårdast gränsregionerna, som Tornedalen, där gränsen aldrig tidigare varit stängd och på Åland där trafik över landsgränser hört till vardagen. Samtliga nordiska länder har ändå ansett att inresebegränsningar har varit och är nödvändiga för att skydda människors liv och hälsa.

Det är i ett besvärligt läge Finland nu tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ansvaret är kanske just därför större och viktigare än någonsin. Till utmaningarna hör bl.a. stängda gränser, med arbetsresor som har försvårats, familjemedlemmar som inte har haft möjlighet att träffas, och långa perioder av distansarbete på fel sida av en gräns, som har skapat skattetekniska problem.

Pitkät päälle ja katse eteenpäin

Skriven den .
Kolumni Etelä-Uusimaassa 23.12.2020

Vuodenvaihde on aika, jolloin yleensä on tapana katsoa taaksepäin, muistella menneitä ja vetää yhteen vuoden tapahtumia. Tässä kolumnissani en kuitenkaan katso peruutuspeiliin vaan mieluummin keskityn siihen mitä meillä on edessä ja mietin mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.

Pian on joulu. Meidän suurimpia juhlia ja vuoden pimein ajankohta, joka perinteisesti on myös hiljentymisen ja rauhoittumisen aika. Juhla jolloin syödään hyvin ja vietetään laatuaikaa lähimmäisten kanssa. Poikkeuksellisen vuoden jälkeen olemme vielä tavallista enemmän levon ja yhdessäolon tarpeessa. Ehkä hiukan tavallista pienemmässä piirissä tänä vuonna, kaikkia turvallisuusohjeita noudattaen. Suuremmat sukukokoontumiset on syytä jättää tuonnemmaksi - sukulaisiin ja ystäviin voi tänä päivänä olla yhteydessä monella muulla tavoin.

Håll ut

Skriven den .
Senaste söndag firade vi Självständighetsdagen. Det är omöjligt, och onödigt, att jämföra de tidigare umbärandena vår nation har haft med den coronapandemi som nu pågår. Men det som ändå är klart är att vi också nu har en kollektiv  upplevelse och prövning som vi länge kommer att minnas, tolka och referera till.

Läget såg rätt ljust ut på sommaren. Solen sken och det sociala livet återvände, nästan, som normalt. Nu känns det svårare. Inte helt oväntat kom det en andra våg. Antalet smittade stiger i höjden, dagarna är mörka och – framför allt – känns det som om vi hållit på med det här i en evighet. Alla börjar säkert bli hjärtligt trötta på det hela, man tappar kanske koncentrationen och glömmer ibland – medvetet eller omedvetet - de vardagliga åtgärderna som att tvätta händerna, undvika närkontakter och använda munskydd.

Pitäkäämme toisistamme huolta!

Skriven den .
Kolumni Etelä-Uusimaassa 15.10.2020

Käsien pesu, etäisyyden pitäminen, kasvomaskin käyttö, ei sairaana töihin tai kouluun. Kaikki nämä ohjeet on meihin iskostettu viime kuukausina ja voidaan sanoa, että siinä yhteiskunta on onnistunut hyvin. Vauvasta vaariin pesemme kädet huolella, käsidesiä on joka puolella, ja toimimme muutenkin vastuullisesti. Meidän pitää nyt jaksaa jatkaa näitä ponnisteluja.

Sen sijaan on ehkä jäänyt hiukan taka-alalle mm. presidentti Niinistön kehotus henkisestä läheisyydestä fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Ihminen on pohjimmiltaan hyvin sosiaalinen olento. Meistä suomalaisista kerrotaan kansainvälisissä piireissä erilaisia tarinoita, kuten: ”Mistä erotat ulospäin suuntautuneen suomalaisen?” Vastaus: ”No siitä, että hän tuijottaa sinun kengänkärkiäsi, ei omiaan.”

SOTE

Skriven den .
Olemme tänään ottaneet hyvin tärkeän edistysaskeleen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Tämä uudistus tehdään sen vuoksi, että maamme sosiaali- ja terveydenhuolto olisi vielä parempi, ja siksi olemme valmistelleet mallin, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Potilaan on saatava hoitoa oikea-aikaisesti ja meidän on turvattava, että hoitoa on saatavilla yhdenvertaisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta. 
Lausuntokierroksen palautteen perusteella olemme tehneet useita parannuksia esitykseen, joista tärkeä osa koskee rahoitusmallia. Esimerkkeinä voisi mainita, että kuntapuolella lisätään uutena kriteerinä asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen. Hyvinvointialueiden rahoituksessa on lisätty kaksikielisyyden ja vieraskielisyyden painoarvoa. Täysin uutena kriteerinä lisätään asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen. Kaikki nämä ovat selkeitä muutoksia sote-palveluiden turvaamiseksi.

Förändring ska göras för att leda till förbättring

Skriven den .

Kolumn i Västra Nyland 2.10.2020

Hösten är här – det mesta är skördat, solen går ned allt tidigare och lövträden är klädda i vacker höstskrud. Att hösten är här syns även i mitt arbete som minister. För två veckor sedan hade regeringen händerna fulla med budgetmanglingen. Nästa stora helhet blir att fortsätta beredningen av social- och hälsovårdsreformen, där också räddningsväsendet ingår. Att det här inte blir någon enkel uppgift vet vi redan nu. När utlåtanderundan för reformen avslutades den 25 september hade nästan 800 utlåtanden inkommit.