Funderingar

Nytt år, nya möjligheter

Skriven den .

Kolumn i Västra nyland 3.1

Ibland känns det som att tiden går nästan skrämmande fort. Det verkar dessutom som om tiden rusar iväg snabbare ju äldre man blir. Jag kommer ihåg att jag under gymnasietiden tänkte på år 2015, året då det förlöpt ett halvt sekel sedan jag föddes, som ett år långt i framtiden. Det var omöjligt att ens föreställa sig hur världen då skulle se ut. Nu skriver vi 2015, framtiden är alltså här.

Vändpunkt

Skriven den .
Kolumn i Västra Nyland 29.3.2014

Politik brukar ibland beskyllas för att vara något tråkig att följa med. Den senaste veckan har satt sådana tankar på prov. Under en vecka har budgetramarna för åren 2015-2018 slagits fast, ett parti utträtt ur regeringen och en ny modell för social- och hälsovården presenterats. Tråkigt har det i alla fall inte varit, men inte heller lätt.

Håll fanan högt

Skriven den .
På tisdagen marscherade försvarsmakten in i Raseborg. Fanfesten till ära bjöd försvaret upp till folkfest, och stadens invånare slöt upp i stora skaror. Fanfesten visar på det grundmurade understödet för vårt lands försvar. Försvarsviljan är erkänt hög, och ett trovärdigt försvar ses som vår gemensamma angelägenhet.