Insändare

10 kysymystä - Thomas vastaa

Skriven den .
Uuttamaata on kehitettävä kokonaisuutena. Veropolitiikan tulee edistää työllisyyttä ja kannustaa yrittämään. Tie- ja rataverkko tarvitsevat lisää rahaa. Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden on myös jatkossa tarjottava erikoissairaanhoitoa. Meidän on rajoitettava ilmaston lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Oletko samaa mieltä kanssani?

Lue lisää mielipiteistäni.

Rantarataan kannattaa investoida

Skriven den .
Mielipidekirjoitus julkaistu 29.3 Loviisan Sanomissa, 31.3 Etelä-Uusimaassa ja Kirkkonummen Sanomissa

Rantarata on Länsi-Uudellemaalle elintärkeä liikenneväylä ja sitä pitäisi kehittää. Vuonna 2016 Raaseporin, Hangon, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen teettämän selvityksen mukaan Rantaradan kehittäminen olisi myös kustannustehokasta. Sen sijaan lähes 2 mrd euron investointi uuteen ratayhteyteen Helsingin ja Turun välillä ei olisi taloudellisesti kannattava.

Espoon kaupunkirata nopeuttaisi Rantaradan junayhteyksiä ja se on tarpeen toteuttaa, jotta kaukoliikenneratojen kapasiteettia voidaan vapauttaa ja junaliikenteen häiriöherkkyyttä vähentää. Lisäksi junayhteyksiä voidaan nopeuttaa rakentamalla lisää kohtaamisraiteita Rantaradalle. Näillä kehittämisinvestoinneilla voidaan saavuttaa erittäin myönteisiä vaikutuksia kansantaloudelle ja Rantaradan lähialueille murto-osalla uuden ratayhteyden investointikustannuksista.

Uuden ratayhteyden rakentaminen itään Porvoon ja Loviisan kautta on kannatettavaa, koska tähän suuntaan ei tällä hetkellä ole ratayhteyttä ollenkaan. Myös tieverkko olisi syytä laittaa kuntoon. Näihin investointeihin kannattaa panostaa verorahoja, ei uuteen ratayhteyteen, jolla saavutettaisiin vain 20 minuutin ajansäästö.

Vård och omsorg

Skriven den .
Insändare i Hufvudstadsbladet 1.4.2019

Det är viktigt att tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd kan tryggas. Därför behövs bland annat Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus också i framtiden.

Det är viktigt att samhället kan garantera en god vård och omsorg för våra äldre. Var och en ska tryggt kunna bo hemma så länge man vill och kan. För den som inte längre kan bo hemma bör det finnas hemlika boendeformer till rimligt pris, som erbjuder trygghet, gemenskap och service.

Kvaliteten inom äldreomsorgen tryggas bäst genom att vi får fler händer inom vården. En personaldimensionering inskriven i lag hjälper till att garantera en tillräcklig personalstyrka. I dag är det tyvärr ofta svårt att rekrytera personal. Därför behövs åtgärder för att göra vårdbranschen mera attraktiv. Vi behöver satsningar på välmående i arbetet och på att göra jobbet fysiskt mindre slitsamt. Vårdyrket måste bli ett attraktivt alternativ för unga som ska börja studera. Vi kommer alltid att behöva människor som vårdar och tar hand om andra människor.

Stöd Thomas!

Skriven den .
För att vi ska kunna trygga återvalet av Thomas behövs allas insats, inte bara i röstningsbåset, utan också i kampanjen. Du gör en värdefull insats om du anmäler dig på stödlistan för återvalet av Thomas. 

Anmäl dig till stödlistan! Tule mukaan tukijoukkoihin!

I kampanjer behövs mångas insatser och olika resurser. Ekonomiska bidrag behövs för att kampanjen skall kunna drivas på bästa möjliga sätt. Insamlingen pågår ända fram till valet. Vill du delta i insamlingen?

Stöd återvalet av Thomas med en valfri summa.
Kontonummer: FI74 5549 6620 0509 83
Mottagare: Stödgruppen för återvalet av Thomas

Satsa på Kustbanan

Skriven den .
En sammanfattning publicerad som insändare i valhörnan i Västra Nyland, Östnyland och Hufvudstadsbladet 15.3.2019

Redan under flera valperioder har behovet av förbättringar och reparationer i den befintliga infrastrukturen varit uppenbart. Det har i olika repriser gjorts försök att förbättra situationen, och vissa satsningar har gjorts, men fortfarande är behovet av grundförbättringar i vårt vägnät mycket stort. Det har tyvärr inte funnits tillräckliga anslag i statsbudgeten, och därför har vi i dag en reparationsskuld som uppgår till ca 2,5 miljarder euro. Vi bör alltså i första hand satsa på det befintliga vägnätet, inte bygga nytt.

SFP säger nej

Skriven den .
Insändare i Hufvudstadsbladet 11.2.2019

I en insändare (HBL Debatt 6.2) frågar Peter Elg hur SFP röstar när lagförslaget om valfrihet och fri konkurrens om vårdtjänsterna kommer till omröstning.

Precis som skribenten säger är frågan nu under behandling och den kommer eventuellt till omröstning före valet som en del av hela vårdreformen – det är åtminstone regeringspartiernas ambition.

Inom vår riksdagsgrupp finns en gemensam syn på att den här helheten är sådan att vi inte kan godkänna den. I den form som landskaps- och vårdreformen föreligger röstar vi alltså emot. Det är entydigt klart.

Thomas Blomqvist ordförande, Svenska riksdagsgruppen

Taxilagen bör korrigeras

Skriven den .
Insändare i Österbottens Tidning 21.1.2019

Insändarskribenten Simon Holmstedt (ÖT 15.1) frågar varför SFP stödde den nya taxilagen som visat sig vara problematisk.
Taxilagen godkändes i riksdagen som en del av en större trafikreform – lagen om transportbalken – som kommunikationsministeriet hade berett. Vår bedömning var att flera av reformåtgärderna var berättigade. Helheten bestod av cirka 70 olika förslag allt från användargränssnitt i datakommunikation till reglering av trafiktraktorer.

Den största allmänna diskussionen gällde ändå just taxibiten. Där fanns ett förändringsbehov bland annat eftersom den digitala utvecklingen höll på att springa förbi lagstiftningen. Trots en del dubier gällande just taxilagen röstade de flesta i gruppen för reformpaketshelheten, som inkluderade de cirka 70 olika lagförslagen. Som insändarskribenten säkert noterat röstade inte alla i gruppen för reformen.