Insändare

Blomqvist får inte ta ställning

Skriven den .
Insändare i Västra Nyland 12.6.2020

Som svar på insändaren av styrelsemedlemmar i Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys (9.6.2020) ”Finska skolbarn diskrimineras i Raseborg” vill jag svara följande.

I mina svar på e-post meddelanden om Klinkbacka samt på en motsvarande insändare i tidningen Etelä Uusimaa har jag svarat på ett mera allmänt plan som kommunpolitiker i Raseborg. Här svarar jag i egenskap av jämställdhetsminister.
Frågan om skolstängningar är ett kommunalt beslut och hör inte till mitt ansvarsområde som minister. Jämställdhetsministern ansvarar inte heller för språkfrågor. Jag varken kan eller får alltså ta ställning till de här frågorna i egenskap av minister, eftersom de inte hör till mitt ansvarsområde.

Kouluverkostoa tarkastettava kokonaisuutena

Skriven den .
Vastine mielipidekirjoitukselle Etelä-Uusimaassa 7.6.2020

Etelä Uusimaa-lehdessä (4.6.2020) oli minulle osoitettu avoin kirje Klinkbackan koulun koti- ja kouluyhdistyksen hallitukselta.
Vastaan tässä kuntapoliitikkona ja kaupunginvaltuutettuna – en ministerinä tai kansanedustajana, sillä tämä kysymys kuuluu kunnallisen päätöksenteon piiriin.

Raaseporin kunta on 11-vuoden olemassaolonsa aikana tehnyt erilaisia kehittämisselvityksiä, muun muassa kouluverkostosta.
Nykytilaa täytyy peilata myös kunnan historiaan. Raasepori on muodostunut kolmesta aikaisemmasta kunnasta, jossa kaikissa oli oma päätöksentekonsa, jossa rajat halkoivat nykyisen kunnan alueen ja jossa päätökset tehtiin sen ajan olosuhteiden valossa. Kouluverkosto olisi hyvin erilainen, mikäli se tehtäisiin tänään, puhtaalta pöydältä.

10 kysymystä - Thomas vastaa

Skriven den .
Uuttamaata on kehitettävä kokonaisuutena. Veropolitiikan tulee edistää työllisyyttä ja kannustaa yrittämään. Tie- ja rataverkko tarvitsevat lisää rahaa. Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden on myös jatkossa tarjottava erikoissairaanhoitoa. Meidän on rajoitettava ilmaston lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Oletko samaa mieltä kanssani?

Lue lisää mielipiteistäni.

Rantarataan kannattaa investoida

Skriven den .
Mielipidekirjoitus julkaistu 29.3 Loviisan Sanomissa, 31.3 Etelä-Uusimaassa ja Kirkkonummen Sanomissa

Rantarata on Länsi-Uudellemaalle elintärkeä liikenneväylä ja sitä pitäisi kehittää. Vuonna 2016 Raaseporin, Hangon, Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen teettämän selvityksen mukaan Rantaradan kehittäminen olisi myös kustannustehokasta. Sen sijaan lähes 2 mrd euron investointi uuteen ratayhteyteen Helsingin ja Turun välillä ei olisi taloudellisesti kannattava.

Espoon kaupunkirata nopeuttaisi Rantaradan junayhteyksiä ja se on tarpeen toteuttaa, jotta kaukoliikenneratojen kapasiteettia voidaan vapauttaa ja junaliikenteen häiriöherkkyyttä vähentää. Lisäksi junayhteyksiä voidaan nopeuttaa rakentamalla lisää kohtaamisraiteita Rantaradalle. Näillä kehittämisinvestoinneilla voidaan saavuttaa erittäin myönteisiä vaikutuksia kansantaloudelle ja Rantaradan lähialueille murto-osalla uuden ratayhteyden investointikustannuksista.

Uuden ratayhteyden rakentaminen itään Porvoon ja Loviisan kautta on kannatettavaa, koska tähän suuntaan ei tällä hetkellä ole ratayhteyttä ollenkaan. Myös tieverkko olisi syytä laittaa kuntoon. Näihin investointeihin kannattaa panostaa verorahoja, ei uuteen ratayhteyteen, jolla saavutettaisiin vain 20 minuutin ajansäästö.

Vård och omsorg

Skriven den .
Insändare i Hufvudstadsbladet 1.4.2019

Det är viktigt att tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd kan tryggas. Därför behövs bland annat Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus också i framtiden.

Det är viktigt att samhället kan garantera en god vård och omsorg för våra äldre. Var och en ska tryggt kunna bo hemma så länge man vill och kan. För den som inte längre kan bo hemma bör det finnas hemlika boendeformer till rimligt pris, som erbjuder trygghet, gemenskap och service.

Kvaliteten inom äldreomsorgen tryggas bäst genom att vi får fler händer inom vården. En personaldimensionering inskriven i lag hjälper till att garantera en tillräcklig personalstyrka. I dag är det tyvärr ofta svårt att rekrytera personal. Därför behövs åtgärder för att göra vårdbranschen mera attraktiv. Vi behöver satsningar på välmående i arbetet och på att göra jobbet fysiskt mindre slitsamt. Vårdyrket måste bli ett attraktivt alternativ för unga som ska börja studera. Vi kommer alltid att behöva människor som vårdar och tar hand om andra människor.

Stöd Thomas!

Skriven den .
För att vi ska kunna trygga återvalet av Thomas behövs allas insats, inte bara i röstningsbåset, utan också i kampanjen. Du gör en värdefull insats om du anmäler dig på stödlistan för återvalet av Thomas. 

Anmäl dig till stödlistan! Tule mukaan tukijoukkoihin!

I kampanjer behövs mångas insatser och olika resurser. Ekonomiska bidrag behövs för att kampanjen skall kunna drivas på bästa möjliga sätt. Insamlingen pågår ända fram till valet. Vill du delta i insamlingen?

Stöd återvalet av Thomas med en valfri summa.
Kontonummer: FI74 5549 6620 0509 83
Mottagare: Stödgruppen för återvalet av Thomas

Satsa på Kustbanan

Skriven den .
En sammanfattning publicerad som insändare i valhörnan i Västra Nyland, Östnyland och Hufvudstadsbladet 15.3.2019

Redan under flera valperioder har behovet av förbättringar och reparationer i den befintliga infrastrukturen varit uppenbart. Det har i olika repriser gjorts försök att förbättra situationen, och vissa satsningar har gjorts, men fortfarande är behovet av grundförbättringar i vårt vägnät mycket stort. Det har tyvärr inte funnits tillräckliga anslag i statsbudgeten, och därför har vi i dag en reparationsskuld som uppgår till ca 2,5 miljarder euro. Vi bör alltså i första hand satsa på det befintliga vägnätet, inte bygga nytt.