Insändare

10 kysymystä - Thomas vastaa

Skriven den .
Uuttamaata on kehitettävä kokonaisuutena. Veropolitiikan tulee edistää työllisyyttä ja kannustaa yrittämään. Tie- ja rataverkko tarvitsevat lisää rahaa. Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden on myös jatkossa tarjottava erikoissairaanhoitoa. Meidän on rajoitettava ilmaston lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Oletko samaa mieltä kanssani?

Lue lisää mielipiteistäni.

  1. Uuttamaata on kehitettävä kokonaisuutena. Niin kaupungeille kuin maaseudulle ja saaristolle on annettava mahdollisuus kehittyä omista lähtökohdistaan.

  2. Veropolitiikan tulee edistää työllisyyttä ja kannustaa yrittämään. Meidän on saavutettava 75 % työllisyysaste, jotta voimme säilyttää hyvinvointiyhteiskuntamme. Suurin osa työpaikoista muodostuvat pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä ja siksi niiden toimintaedellytykset on turvattava.

  3. Tie- ja rataverkko tarvitsevat lisää rahaa. Me emme voi sallia, että tiet menevät käyttökelvottomaan kuntoon. Seuraavalla eduskuntakaudella on tehtävä päätös Rantaradan perusparantamisesta. Porvoon ja Loviisan kautta itään rakennettavan ratayhteyden suunnittelu on aloitettava. Optisen kuituverkon laajentamista on jatkettava.

  4. Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden on myös jatkossa tarjottava erikoissairaanhoitoa. Meidän tulee aina saada hoitoa ja huolenpitoa omalla äidinkielellä. Vanhustenhoitoon on saatava riittävät resurssit, hoidossa tarvitaan lisää käsiä.

  5. Perheenisänä olen sitä mieltä, että perhe-elämän tulee olla yhdistettävissä aktiiviseen työelämään. Siihen tarvitaan joustavampia ja tasa-arvoisempia työmarkkinoita. Veropolitiikan tulee edistää työllisyyttä ja kannustaa työntekoon ja yrittämiseen. Työnteon pitää aina kannattaa!

  6. Maksuton ja laadukas koulutus on tasa-arvoisen ja menestyvän yhteiskunnan perusta. Koulutukselle on siksi taattava riittävät resurssit. Ruotsinkielinen koulutus on kaksikielisen Suomen perusta. Meidän on ylipäänsä jatkossakin edistettävä ruotsin kielen asemaa ja sitä, että ruotsinkielisten kielelliset oikeudet toteutuvat.

  7. Me kuluttajat haluamme kotimaisia, mielellään lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Se edellyttää, että maatalous on kannattavaa. Maatalous on tärkeä tulevaisuudenala Suomessa. Meidän on parannettava perustuotannon toimintaedellytyksiä. Tuottajien asemaa elintarvikeketjussa on vahvistettava.

  8. Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Metsäsektori työllistää ja tuottaa merkittäviä vientituloja. Hyvin hoidettu ja kasvava metsä on myös voimavara taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

  9. Meidän tulee säilyttää uskottava puolustus, joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on tärkeää ja sitä voidaan kehittää ja syventää. Uudenmaan prikaatin toiminta ja asema ovat hyvät ja vakaat ja minä puolustan prikaatia kaikissa tilanteissa.

  10. Ilmaston lämpeneminen on aikamme suurimpia haasteita. Meidän on rajoitettava lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Me tarvitsemme siihen tehokkaita, tutkimukseen perustuvia ratkaisuja.