Insändare

Kouluverkostoa tarkastettava kokonaisuutena

Skriven den .
Vastine mielipidekirjoitukselle Etelä-Uusimaassa 7.6.2020

Etelä Uusimaa-lehdessä (4.6.2020) oli minulle osoitettu avoin kirje Klinkbackan koulun koti- ja kouluyhdistyksen hallitukselta.
Vastaan tässä kuntapoliitikkona ja kaupunginvaltuutettuna – en ministerinä tai kansanedustajana, sillä tämä kysymys kuuluu kunnallisen päätöksenteon piiriin.

Raaseporin kunta on 11-vuoden olemassaolonsa aikana tehnyt erilaisia kehittämisselvityksiä, muun muassa kouluverkostosta.
Nykytilaa täytyy peilata myös kunnan historiaan. Raasepori on muodostunut kolmesta aikaisemmasta kunnasta, jossa kaikissa oli oma päätöksentekonsa, jossa rajat halkoivat nykyisen kunnan alueen ja jossa päätökset tehtiin sen ajan olosuhteiden valossa. Kouluverkosto olisi hyvin erilainen, mikäli se tehtäisiin tänään, puhtaalta pöydältä.

Lisäksi kunnan väkimäärän rakenne on muuttunut siten, että oppilasmäärät valitettavasti laskevat. Koulutilaa on nykyisin yli tarpeen ja priorisoinnissa täytyy harkita, maksammeko seinistä vai palveluista. Vaikka toki ymmärrän, että nämä koulujen osalta liittyvät tiiviisti toisiinsa.

Kolmanneksi tulee lisäksi taloudellinen tilanne. Se on ollut kunnissa yleensä ja Raaseporissakin hyvin haastava jo aikaisemminkin. Nyt koronakriisi on lyönyt vielä syvemmän loven verotulojen vähetessä ja sosiaali- ja terveysmenojen kasvaessa.

Raasepori on historiansa aikana joutunut sulkemaan vain kaksi kunnallista koulun, Prästkulla skolanin sekä Sannäsin skolanin. Edellä mainittujen seikkojen valossa kunnanvaltuusto joutuu kuitenkin, kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta, toisen kerran Raaseporin kunnan historiassa, ottamaan kantaa tällaiseen kokouksessaan maanantaina. Sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen valmistelu pohjautuu kokonaistarkasteluun koko kunnan palveluverkoston osalta. Västerby skola, Snappertuna skola, Bromarv skola ja Klinckbackan koulu ovat siinä olleet erityisen tarkastelun kohteena.

Ymmärrän hyvin Klinkbackan koulun oppilaiden ja vanhempien huolen, mutta olen vakuuttunut siitä, että – mikäli kunnanvaltuusto tekee Klinkbackan koulun lakkauttamispäätöksen - Pohjan kirkonkylän koulu tarjoaa hyvän ja kehittyvän kouluyhteisön jatkossakin.

Kaikissa oloissa on tärkeää, että oppilailla on oikeus saada hyvää perusopetusta omalla äidinkielellään.


Thomas Blomqvist
Kaupunginvaltuutettu