Motioner

Budgetmotioner 2018

Skriven den .
En sammanställning över mina personliga budgetmotionerna som lämnades in till riksdagen 26.9.2018.

Budgetmotioner 2017

Skriven den .
Svenska Riksdagsgruppens skuggbudget för 2018 presenteras vecka 44, där hela gruppens budgetmotioner ingår. Nedan en sammanställning över de personliga budgetmotionerna som lämnades in till riksdagen 29.9.

Spörsmål: Om skador orsakade av varg

Skriven den .
Skriftligt spörsmål 22.9.2017

Till riksdagens talman
 
Vargen har etablerat sig i södra Finland. Vargens närvaro i området är en ny företeelse och invånarna är inte vana med vargens närvaro. I Raseborg inom det s.k. Snappertunareviret har Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening redan registrerat 75 gårdsbesök. Enligt en rapport av Naturresursinstitutet (LUKE) som publicerades i mars 2017 hade man under tidsperioden 1.8.2016 - 15.3.2017 kunnat identifiera två vargar i Snappertunareviret. Enligt de senaste observationerna som gjorts av Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening rör det sig nu åtta vargar i Snappertunareviret, närmare bestämt ett vargpar med sex valpar.

Budgetmotioner

Skriven den .
Svenska Riksdagsgruppens skuggbudget för 2017 preseneteras 25.10.2016, där hela gruppens budgetmotioner ingår. Nedan en sammanställning över de personliga budgetmotionerna som lämnades in till riksdagen 30.9.

Spörsmål: Personalens kunskaper i svenska vid nödcentralerna

Skriven den .
SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Personalens kunskaper i svenska vid nödcentralerna

Till riksdagens talman

Nödcentralernas kompetens att betjäna medborgare på såväl finska som svenska har ofta varit ett diskussionsämne. Trots det dyker det fortsättningsvis upp situationer då betjäningen på svenska inte har fungerat. En artikel i Västra Nyland den 26 februari 2014 berättar om en person som blivit tvungen att vänta alltför länge för att få service av nödcentralen på svenska. Personen i fråga hittade ett lik i Ekenäs och ringde nödcentralen där man hade stora svårigheter att hitta en person som kunde tala svenska. Från att samtalet kommit in till nödcentralen dröjde det sju minuter innan larmet gjordes vilket i ett sjukdomsfall enligt nödcentralens kommunikationschef hade varit alldeles för länge.

Anslag för att slutföra beläggningen av Labbyvägen-Hindersbyvägen

Skriven den .

Till riksdagen  

Beläggningen av vägsträckan Kapellby-Hindersby-Labby-Tavastby på bygdevägarna 11932 och 11913 i Lappträsk inleddes redan för några år sedan och sträckan har försetts med oljegrusyta men det saknas fortfarande beläggning i båda ändarna. Vägsträckan har bussförbindelse och är en viktig livsnerv för ortsborna. Underhållet försvåras av den nuvarande dåliga vägytan som aldrig har grundats ordentligt.

Anslag för att förse Påvalsbyvägen-Hommansbyvägen med beläggning

Skriven den .

Till riksdagen  

Väg 11911 Påvalsbyvägen inom NTM-centralen i Nylands ansvarsområde grundförbättrades år 2010, men försågs inte med beläggning. Tyvärr är grusvägar mycket känsliga för längre perioder av regn, och vägarna blir lätt i mycket dåligt skick under hösten. Därför skulle det vara motiverat att förse Påvalsbyvägen-Hommansbyvägen med beläggning för att undgå behovet av upprepade förbättringar. Överlag är det skäl att inte förringa bygdevägarnas betydelse; ett fungerade vägnät har en avgörande roll för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden.

  • 1
  • 2