Motioner

Anslag för att slutföra beläggningen av Labbyvägen-Hindersbyvägen

Skriven den .

Till riksdagen  

Beläggningen av vägsträckan Kapellby-Hindersby-Labby-Tavastby på bygdevägarna 11932 och 11913 i Lappträsk inleddes redan för några år sedan och sträckan har försetts med oljegrusyta men det saknas fortfarande beläggning i båda ändarna. Vägsträckan har bussförbindelse och är en viktig livsnerv för ortsborna. Underhållet försvåras av den nuvarande dåliga vägytan som aldrig har grundats ordentligt.

Det är av största vikt att vägavsnittet förses med beläggning eftersom det är grundläggande för infrastrukturen och bosättningen i glesbygden att det lokala vägnätet är i farbart skick. Vägförvaltningens avsikt har varit att ytbelägga hela den statsägda vägsträckan men man hänvisar nu till brist på resurser för slutförandet.

Med stöd av det ovan anförda föreslår jag

att riksdagen ökar moment 31.10.20 i budgeten för 2013 med 300 000 euro för att slutföra beläggningen av Labbyvägen-Hindersbyvägen.

Budgetmotion, 28.9.2012