Pressmeddelanden

Henriksson och Blomqvist om sote-modellen: Ett viktigt steg i rätt riktning, men bred diskussion krävs

Skriven den .
Pressmeddelande 5.6.2020

Regeringen presenterade idag de centrala förslagen i den nya social- och hälsovårdsreformen. SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att det är viktigt att reformen nu kommit så här långt.

- Denna reform görs för att social- och hälsovården i vårt land skall bli ännu bättre och för att vi ska få en modell som bär oss långt in i framtiden. Vi gör det för att patienten ska få rätt vård i rätt tid, och för att trygga jämlikhet inom vården oberoende av var vi bor. Jag är speciellt glad att vi kunde hitta en särlösning för Nyland. Utan den hade de olika områdena blivit alltför olika till sin struktur och tanken på landskap med beslutsfattande relativt nära medborgarna hade inte förverkligats här. Nyland hade blivit orimligt stort - nu kan vi trygga att landskapen och beslutsfattandet finns närmare människan, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

En tilläggsbudget av sin tid

Skriven den .
Pressmeddelande 2.6.2020

Regeringen kom idag överens om en fjärde tilläggsbudget. Minister Thomas Blomqvist säger att tilläggsbudgeten inger framtidstro och är samtidigt ett steg i rätt riktning då det gäller att också ekonomiskt sett ta Finland ur coronakrisen.

- I tilläggsbudgeten har vi flera satsningar som bidrar till att minimera konsekvenserna av krisen och lägger grunden för en bättre framtid. Det paket vi nu inom regeringen kommit överens om stöder såväl kommuner, företagare som infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

- Det är bra att vi nu kunnat fatta beslut om att satsa på barn och unga, på utbildning, forskning och utveckling. De här är en viktig investering med tanke på framtiden, säger Thomas Blomqvist.

Koronakriisissä on huomioitava tasa-arvo

Skriven den .
Lehdistötiedote 8.5.2020

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että tasa-arvokysymykset on huomioitava koronakriisin käsittelyssä.

Helsinki Graduate School of Economicsin eilen julkaiseman raportin mukaan Kela-tuen tarve on kasvanut koronakriisin aikana. Tämä koskee sekä työttömyyskorvauksia että asumistukea. Kriisi on koetellut kaikkia aloja ja eri ryhmiä, mutta suurin kasvu on havaittu nuorten naisten keskuudessa, koska kriisi on iskenyt rajusti naisvaltaisiin palvelualoihin.

- Minulla on suuri ymmärrys aloilla vallitsevasta huolesta, Blomqvist sanoo. Koronakriisi vaikuttaa koko yhteiskuntaan, mutta meidän on samalla oltava tietoisia siitä, miten kriisi vaikuttaa eri ryhmiin niin kriisin aikana kuin elvytystoimenpiteiden kannalta. On tärkeää, että tasa-arvo otetaan huomioon koronakriisin hallinnassa, Blomqvist sanoo.

Jämställdhetsaspekten ska beaktas i coronakrisen

Skriven den .
Pressmeddelande 8.5.2020

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker att jämställdhetsaspekten behöver beaktas i hanteringen av coronakrisen.

En FPA-rapport av Helsinki Graduate School of Economics som publicerades igår visar att behovet av FPA-stöd ökat under coronakrisen, såväl gällande arbetslöshetsersättning som bostadsstöd. Alla branscher och grupper drabbas, men den största ökningen syns bland unga kvinnor, eftersom krisen slagit hårt mot kvinnodominerade servicebranscher.

- Jag har stor förståelse för oron i de branscher som drabbas, säger Blomqvist. Hela samhället drabbas, men vi bör samtidigt vara medvetna om hur olika grupper påverkas, både under krisen och med tanke på återhämtningsåtgärderna. Det är viktigt att jämställdheten beaktas i skötseln av coronakrisen, säger Blomqvist.

Viktigt att stödja företagen

Skriven den .
Pressmeddelande 24.4.2020

Minister Thomas Blomqvist betonar att de företag som har svårigheter ska få hjälp att klara sig ur coronakrisen. Regeringen har tagit till ett flertal åtgärder för att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också långsiktigt.

- Välmående företag, som hamnat i svårigheter ska inte behöva gå i konkurs som en följd av den oväntade coronavoruskrisen, som företagen inte kunnat rå för. Det är viktigt att vårt näringsliv ges möjligheter att tänka även på tiden efter corona, och att näringslivet även förblir mångsidigt. Därför har regeringen gått in för olika former av stöd till allt från ensamföretagare till storföretag, säger minister Thomas Blomqvist.

Rambudgeten stöder jämställdhetsmålen

Skriven den .
Pressmeddelande 21.4.2020

Idag behandlar riksdagen regeringens förslag om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren. Rambudgeten ska stöda Finlands väg ut ur den pågående coronakrisen. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ser förutom de stora ekonomiska satsningarna för att lindra de effekter som coronakrisen har på landets ekonomi även de fortsatta åtgärderna för att stärka jämställdheten som viktiga i fyraårsramen.

- Åtgärderna i rambudgeten stärker vårt människorättsarbete och vårt arbete på att förebygga könsbaserat våld. Dessutom stöder den implementeringen av Istanbulkonventionen. Det här arbetet fortsätter vara av stor vikt, under och efter coronaepidemin, säger Blomqvist.