Pressmeddelanden

Alla har rätt till ett liv fritt från våld

Skriven den .
Pressmeddelande 26.11.2019

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmärksammades igår. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, understryker allas rätt till att leva ett liv fritt från våld.

- Varje våldshandling är en för mycket, under alla årets dagar. Alla har rätt till integritet och säkerhet, och ett liv fritt från våld. Det är fråga om en grundläggande mänsklig rättighet, säger Blomqvist.

- Könsbaserat våld och trakasserier måste tas på allvar och kräver fortsatta åtgärder, också i Finland. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet för att implementera Istanbulkonventionen fullt ut. Andra viktiga målsättningar för regeringen är exempelvis programmet för bekämpning av våld mot kvinnor och inrättandet av en självständig rapportör i frågan, fortsätter Blomqvist. Också ökningen av antalet skyddshemsplatser är ett viktigt steg för att stärka offrens situation.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter gav år 2014 ut en rapport över förekomsten av våld mot kvinnor. Enligt rapporten har 47 % av kvinnorna i Finland utsatts för fysiskt eller sexuellt våld efter att de fyllt 15 år, och var tionde under det gångna året. I statistiken placerar sig Finland som det näst mest våldsamma landet för kvinnor.

Thomas Blomqvist deltog i Nordiska Ministerrådets och Svenska Teaterns seminarium om våld mot kvinnor den 25 november.Lehdistötiedote 26.11.2019 

Kaikilla on oikeus elämään ilman väkivaltaa 

YK:n kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietettiin eilen. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että kaikilla on oikeus elää ilman väkivaltaa.

- Jokainen väkivallanteko on yksi liikaa ja se pätee kaikkina päivinä. Kaikilla on oikeus yksityisyyteen ja turvallisuuteen sekä väkivallattomaan elämään. Kyse on perusoikeuksista, Blomqvist sanoo.

- Sukupuoleen perustuva väkivalta ja häirintä on otettava vakavasti ja vaativat edelleen toimenpiteitä, myös Suomessa. On tärkeää, että jatkamme työtä Istanbulin yleissopimuksen toimeenpanemiseksi täysimääräisesti. Muita hallituksen tärkeitä tavoitteita ovat esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma ja asiasta riippumattoman raportoija toimen perustaminen, Blomqvist jatkaa. Turvakotipaikkojen määrän kasvu on myös tärkeä askel uhrin tilanteen vahvistamiseksi.

EU:n perusoikeusvirasto antoi vuonna 2014 raportin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Raportin mukaan Suomessa 47 prosenttia naisista on joutunut fyysiseen tai seksuaaliseen väkivallan uhriksi täytettyään 15 vuotta ja joka kymmenes viimeisen vuoden aikana. Tilastoissa Suomi on naisille toiseksi väkivaltaisin maa.

Thomas Blomqvist osallistui 25. marraskuuta Pohjoismaisen neuvoston ja Svenska Teaternin seminaariin joka käsitteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.