Pressmeddelanden

Blomqvist: Beakta det nyländska skogsbruket i landskapsplanen!

Skriven den .

I sitt öppningsanförande på seminariet om skogsbruk i metropolområdet betonade riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) vikten av att trygga verksamhetsförutsättningarna för ett aktivt skogsbruk i Nyland. Blomqvist underströk att skogsbruket fortfarande är en mycket betydelsefull näring, och att det är viktigt att vi sköter om våra ekonomiskogar för att kunna garantera en effektiv produktion.

Skogsbruket i Nyland har ändå speciella utmaningar och särdrag. För att vi ska kunna trygga ett effektivt skogsbruk i landskapet, är det viktigt att skogsbrukets verksamhetsförutsättningar inte glöms bort. Det är därför viktigt att fundera på hur jord- och skogsbruksområdena ska behandlas i landskapsplanen och annan planering.

- Speciellt i huvudstadsregionen, där trycket på marken är högst, kan det finnas skäl att slå fast vilka områden som är jord- och skogsbruksmark. Inte ens i metropolområdet är bristen på byggnadsmark så stor att man därför skulle vara tvungen att tvångsinlösa jord- och skogsbruksmark, konstaterar Blomqvist.

I sitt anförande lyfte Blomqvist även upp skogens betydelse för människors rekreation. Han poängterade ändå att invånares rekreationsbehov inte kan gå före skogsbrukets verksamhetsförutsättningar. För skogsägare är det även mycket viktigt att alla känner till både skyldigheterna och rättigheterna som ingår i allemansrätten.

Seminariet om skogsbruk i metropolområdet ordnades idag av Nylands förbund och Skogscentralen.

Pressmeddelande, 9.11.2012