Pressmeddelanden

Budgetmotioner om riksväg 25, leder för lättrafik och landsbygdsrådgivningen

Skriven den .

Ett genomgående tema för riksdagsledamot Thomas Blomqvists (SFP) motioner är vikten av tillräckliga satsningar på vårt vägnät. Ett fungerande nätverk av vägar underlättar människors vardag och är en grundläggande förutsättning för ett aktivt näringsliv. Vägnätets skick har även en stor betydelse för trafiksäkerheten.

Nylands NTM-central blev i november ifjol klar med sin utvecklingsredogörelse för riksväg 25. Blomqvist föreslår nu tilläggsanslag i statsbudgeten för att förbättra vägen i enlighet med redogörelsen. Blomqvist äskar även om mera pengar för investeringar inom basväghållningen i Nyland.

- Inom landskapet finns ett stort behov av satsningar på trafiken. Dels handlar det om att kunna garantera skicket på vägarna ute på landsbygden, dels att kunna trygga smidigheten och säkerheten i tätortsområden.

Som exempel på lönande investeringar lyfter Blomqvist upp trafiksäkerhetsåtgärder. Leder för lättrafik är ett effektivt sätt att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister i trafiken.

- Till exempel i den nybildade staden Raseborg förenas stadens två stadscentra, Ekenäs och Karis, av den livligt trafikerade riksväg 25. Med tanke på att Raseborg nu utgör en enda stad, skulle det vara ytterligare motiverat att förena de två stadscentra med en lättrafikled, konstaterar Blomqvist.

Andra vägsträckor som skulle vara i behov av leder för lättrafik är sträckan mellan Ekenäs och Tenala längs med stamväg 52, liksom landsväg 176 mellan Gislom – Lurensvägen och landsväg 11891 mellan Backgärdavägen och Heikantbacken i Lovisa stad.

Blomqvist lämnade även in en budgetmotion gällande anslaget för landsbygdsrådgivning.

- Anslaget för landsbygdsrådgivningen drabbades redan ifjol av en kraftig nedskärning, och därför är det inte motiverat eller hållbart att ytterligare skära ned i finansieringen, menar Blomqvist.

Pressmeddelande, 28.9.2012