Pressmeddelanden

Blomqvist i budgetdebatten: Ingen orsak att slå sig för bröstet

Skriven den .
Pressmeddelande 17.12.2018

Efter många svåra år har ekonomin de tre senaste åren vuxit och sysselsättningen har förbättrats. Ändå ska regeringen akta sig för att slå sig för bröstet, konstaterade gruppordförande Thomas Blomqvist (SFP) i riksdagens budgetdebatt på måndagen.
Han hänvisar till Statens revisionsverks (VTV) färska rapport.

– Rapportens centrala slutsats är att regeringen inte har lyckats med att minska den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhetsunderskott.

– Ur rapporten framstår det klart varför regeringen har misslyckats med sitt centrala mål att minska på hållbarhetsunderskottet. Det beror främst på att man inte uppnår social- och hälsovårdsreformens främsta mål – att dämpa det framtida kostnadstrycket inom vården. Regeringen borde dra de rätta slutsatserna av detta, säger Blomqvist.

SFP efterlyser modigare politik där satsningar på utbildning, forskning och innovationer spelar en nyckelroll.

– Nu är det dags för strukturella reformer såsom en familjeledighetsreform och en arbetsmarknadsreform som ökar flexibiliteten, men samtidigt förbättrar dialogen och stärker förtroendet på arbetsplatserna.

Tilläggsuppgifter: Thomas Blomqvist 050 512 1776
 


Lehdistötiedote 17.12.2018 

Thomas Blomqvist (RKP) eduskunnan budjettikeskustelussa:
Henkseleiden paukutteluun ei ole syytä

Monien vaikeiden vuosien jälkeen talous on ollut kasvussa viimeiset kolme vuotta ja työllisyys on parantunut. Henkseleiden paukutteluun hallituksella ei kuitenkaan ole syytä, totesi ryhmäpuheenjohtaja Thomas Blomqvist (RKP) eduskunnan budjettikeskustelussa maanantaina.

Hän viittaa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuoreeseen raporttiin.

– Raportin keskeinen johtopäätös on se, että hallitus ei ole onnistunut vähentämään julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajetta.

– Syy siihen, että hallitus on epäonnistunut keskeisessä tavoitteessaan, eli kestävyysvajeen pienentämisessä, on ilmeinen. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että sote-uudistuksen keskeinen tavoite – terveydenhuollon tulevien menopaineiden hillitseminen – ei näytä toteutuvan. Myös Kuntaliiton tuore arvio vain vahvistaa tämän, Blomqvist sanoo.

RKP peräänkuuluttaa rohkeampaa politiikkaa, missä panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin ovat avainasemassa.

– Rakenteellisia uudistuksia on tehtävä nyt kuten perhevapaauudistus ja työmarkkinauudistus joka lisää joustoja, mutta myös vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä työpaikoilla.

Lisätietoja: Thomas Blomqvist 050 512 1776