Pressmeddelanden

Blomqvist: Jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringen

Skriven den .
Pressmeddelande 9.1.2019

I det finländska skogsbruket har man gjort klimatgärningar redan under hundra års tid konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist i dag i en klimatpanel ordnad av Maaseudun Tulevaisuus och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

- Våra välskötta skogar är vår största och viktigaste kolsänka. Skogsskötseln i Finland har på många sätt varit och är fortfarande en framgångssaga. Vi har under de senaste 100 åren lyckats öka tillväxten och virkesinnehållet i våra skogar. Det har varit av stor betydelse för samhällsekonomin, men det har också varit en stor klimatgärning, säger Blomqvist.

- För att bromsa klimatförändringen är det viktigt att vi kan öka kolbindningen både inom skogsbruket och i jordbruket. Vi behöver ändå ännu mer forskning och kunskap om speciellt hur vi bättre kan binda kol i odlingsmarken. De enskilda skogsägarna behöver också ha tillräckliga ekonomiska incitament för att utföra alla åtgärder i skogen som krävs för att öka tillväxten i skogarna, säger Blomqvist.

I klimatpanelen var de olika partierna eniga om många frågor.

- Klimatförändringen är en ödesfråga för mänskligheten och klimatpolitiken är en av de centrala valfrågorna i vår. Åtgärderna brådskar för att bromsa klimatförändringen. Därför skulle en så stor enighet som möjligt mellan partierna vara önskvärd och skapa förutsättningar för ambitiösa skrivningar om klimatpolitiken i nästa regeringsprogram, säger Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Thomas Blomqvist, 050 5121776Lehdistötiedote 9.1.2018 

Blomqvist: Maa- ja metsätalous ovat osa ilmastohaasteiden ratkaisua

Suomalaisessa metsänhoidossa on tehty ilmastotekoja jo sadan vuoden ajan, totesi Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist tänään Helsingissä Maaseudun Tulevaisuuden ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n järjestämässä puoluejohtajien ilmastopaneelissa.

- Metsät ovat suuria hiilinieluja edellyttäen, että niitä hoidetaan hyvin. Suomalaiset metsänomistajat ovat tehokkaalla metsänhoidolla onnistuneet lisäämään metsien kasvua ja kasvattamaan puuvarantoa. Tämä on ollut paitsi kansantaloudellisesti merkittävää, myös suuri ilmastoteko, Blomqvist sanoo.

- Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tärkeää, että metsien ja maaperän hiilinielua pystytään jatkossakin ylläpitämään ja kasvattamaan. Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkittua tietoa erityisesti hiilen sidonnasta maaperään. Lisäksi tarvitsemme riittäviä taloudellisia kannustimia metsänomistajille, jotta metsän hoitaminen on aina myös taloudellisesti kannattavaa, Blomqvist sanoo.

Ilmastopaneelissa puolueet olivat yksimielisiä monissa asioissa.

- Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys ja ilmastopolitiikka yksi keskeisimmistä vaaliteemoista kevään vaaleissa. Toimenpiteillä ilmastonmuutoksen torjumiseksi on kiire, joten puolueiden välinen mahdollisimman suuri yksimielisyys olisi toivottavaa ja mahdollistaisi kunnianhimoiset kirjaukset seuraavaan hallitusohjelmaan, Blomqvist sanoo.

Lisätiedot:
Thomas Blomqvist, 050 5121776