Pressmeddelanden

Blomqvist: Nya investeringar i Koverhar hamn ökar trycket på järnvägens elektrifiering

Skriven den .
Pressmeddelande 15.1.2019

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) gläds över intentionsavtalet mellan Hangö Hamn och hamnoperatören Oy M. Rauanheimo Ab som vill utveckla Koverhar hamn för bulktrafik.

- Det är en mycket god och välkommen nyhet att Hangö Hamn och hamnoperatören Rauanheimo Ab vill utveckla och investera i Koverhar hamn. Största delen av bulktransporterna till och från hamnen använder järnvägen och avtalsparterna förutsätter att Hangö—Hyvinge-banans elektrifiering nu borde förverkligas så snabbt som möjligt, säger Blomqvist.

- Infrastrukturen måste nu utvecklas för att svara mot de behov hamnverksamheten har och för att skapa bättre förutsättningar för en positiv utveckling av vår region. Nu måste Hangö—Hyvinge-banan elektrifieras, säger Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Thomas Blomqvist, 050 5121776Lehdistötiedote 15.1.2019 

Blomqvist: Investoinnit Koverharin satamaan lisäävät tarvetta rautatien sähköistykselle


Kansanedustaja Thomas Blomqvist (RKP) iloitsee Hangon Satama Oy:n ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab:n aiesopimuksesta kehittää Koverharin satamaa rahtisatamana.

- Hangon Sataman ja Oy Rauanheimon suunnitelmat kehittää Koverharin satamaa ja investoida irtolastin käsittelyyn on erittäin hyvä ja tervetullut uutinen. Suurin osa sataman tavaravirroista kuljetetaan rautateitse ja aiesopimuksessa edellytetään, että Hanko—Hyvinkää-rata sähköistetään mahdollisimman pian, Blomqvist sanoo.

- Liikenneväyliä on nyt kehitettävä, jotta satamantoiminnan tarpeisiin pystytään vastaamaan ja Länsi-Uudenmaan alueellisen kehityksen edellytyksiä voidaan parantaa. Hanko—Hyvinkää-rata on nyt sähköistettävä, Blomqvist sanoo.

Lisätietoja:
Thomas Blomqvist, 050 5121776