Pressmeddelanden

Blomqvist och Adlercreutz: Ett barnvänligt Finland förutsätter aktivt arbete på kommunal nivå

Skriven den .
Pressmeddelande 20.11.2018


Idag den 20 november infaller barnkonventionens dag. Under hösten har flertalet illavarslande rapporter om barns och ungas välmående i Finland publicerats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz (SFP) ser med stor oro på utvecklingen.

- Barnfattigdomen har tredubblats och vart tionde barn i Finland lever idag i en familj med låga inkomster. Utvecklingen är verkligt oroväckande, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist

Fattigdomen tar sig i uttryck på olika sätt, till exempel i att det inte finns mat hemma. Forskning visar att fattigdom under spädbarnstiden kan ha allvarliga konsekvenser för barnet långt in i framtiden.

- Samhället måste överlag bli bättre på att se barn som lever i utsatta livssituationer och rikta särskilda insatser mot dem. Förutom att fattigdom är en verklighet för många vet vi att ett av fyra barn lever i en familj där åtminstone ena föräldern lider av psykisk ohälsa eller är missbrukare, säger Anders Adlercreutz.

Blomqvist och Adlercreutz uppmanar kommunerna att integrera ett barnperspektiv i den kommunala verksamheten genom att gå in för att bli barnvänliga i enlighet med UNICEF Finlands riktlinjer. Såväl Raseborg som Kyrkslätt, ledamöternas hemkommuner, har beviljats statusen barnvänlig kommun.

- Barnvänlig kommun-programmet är ett sätt att säkerställa att kommunen aktivt och kontinuerligt främjar barnets rättigheter. För närvarande deltar endast 15 kommuner. Vi hoppas att fler ansöker om att få delta – kommunerna har en nyckelroll i att stärka barnens välmående och ställning, säger Blomqvist och Adlercreutz.

För ett barnvänligt Finland krävs också särskilda satsningar på jämlikhet och utbildning. SFP föreslår därför höjda anslag i sin skuggbudget för den grundläggande utbildningen. Grunden för barns jämlika förutsättningar skapas redan inom småbarnspedagogiken. Partiet föreslår därför också att alla barn över tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag.

För mer information:

Anders Adlercreutz, tfn 044 981 0191
Thomas Blomqvist, tfn 050 5121776 


Lehdistötiedote 20.11.2018 

Blomqvist och Adlercreutz: Lapsiystävällinen Suomi edellyttää aktiivista työtä kuunnallisella tasolla 

Tänään 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Syksyn aikana useampi hälyttävä raportti on julkaistu lasten hyvinvoinnista Suomessa. Kansanedustajat Thomas Blomqvist ja Anders Adlercreutz (RKP) katsovat kehitystä kauhistuneina.

- Lapsiköyhyys on kolminkertaistunut ja joka kolmas lapsi Suomessa asuu perheessä jolla on alhaiset tulot. Kehitys on hälyttävä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist sanoo.

Köyhyys näkyy eri tavoin, esimerkiksi siten ettei kotona ole ruokaa. Tutkimuksien mukaan köyhyydellä vauvaiässä voi olla vakavia vaikutuksia lapselle pitkälle tulevaisuuteen.

- Yhteiskunnan pitää paremmin nähdä lapsia jotka elävät haavoittuvissa olosuhteissa ja antaa heille erityistä apua. Paitsi, että köyhyys on tosiasia monelle tiedämme, että yksi neljästä lapsesta elää perheessä jossa ainakin yksi vanhemmista kärsii mielenterveysongelmista tai on päihteidenkäyttäjä, Anders Adlercreutz sanoo.

Blomqvist ja Adlercreutz kehottavat kuntia ammentamaan lapsinäkökulmaa kunnalliseen toimintaan ja tekemään kunnasta lapsiystävällisen Suomen UNICEF:in periaatteiden mukaan. Sekä Raaseporille että Kirkkonummelle, edustjien kotikunnat, on myönnetty lapsiystävällinen kunta asemaa.

- Lapsiystävällinen kunta-ohjelma on tapa varmistaa että kunta aktiivisesti ja jatkuvasti edistää lapsen oikeuksia. Tällä hetkellä ainoastaan 15 kuntaa osallistuvat. Toivomme että useampi hakisi ohjelmaan - kunnat ovat avainasemassa kun vahvistetaan lasten hyvinvointia ja asemaa, Blomqvist ja Adlercreutz sanovat.

Lapsiystävällinen Suomi vaatii erityisiä panostuksia tasavertaisuuteen ja koulutukseen. RKP ehdottaa siksi korotettuja määrärahoja peruskoulutukseen varjobudhetissaan. Perusta lasten tasavertaiselle mahdollisuuksille luodaan jo varhaiskasvatuksessa. Puolue ehdottaa siksi, että kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla olisi oikeus neljä tuntia päivässä ilmaiseen varhaiskasvatukseen päivässä.

Lisätiedot:

Anders Adlercreutz, tfn 044 981 0191
Thomas Blomqvist, tfn 050 5121776