Pressmeddelanden

Blomqvist om sexualbrotten: Konkret tilläggsbudget behövs som ger fler nätpoliser och bättre förebyggande åtgärder

Skriven den .
Pressmeddelande 15.1.2019

Det finns orsak att skärpa minimistraffen för sexualbrott, i synnerhet när det gäller brott som begåtts mot minderåriga. Det säger gruppordförande Thomas Blomqvist efter att riksdagsgrupperna på tisdagen enats om gemensamma linjer för att lugna läget.

- De brott som har begåtts nu senast i Uleåborg är fruktansvärda och helt oacceptabla. SFP har redan tidigare ansett att straffen för sexualbrott borde skärpas och vi har verkligen ingen orsak att ändra på vår uppfattning.

Blomqvist fick på gruppledarmötet stöd för sitt förslag om att regeringen borde konkret öka resurserna som stärker det förebyggande arbetet.

- Medborgarna är oroliga och därför behövs större satsningar på nätpoliser som kan förebygga brott och skydda barn och unga. Vi behöver socialarbetare som arbetar i den verklighet på nätet där barn och unga lever. Vi måste också fokusera på eftervården av våldtäktsoffren.

Enligt Blomqvist visar den senaste tidens händelser att Finland till väsentliga delar har misslyckats i integreringen av invandrare.

- Vi måste satsa både på upplysning och se till att integreringen fungerar bättre, säger han.

Tilläggsuppgifter:
Thomas Blomqvist, 050-512 1776Lehdistötiedote 15.1.2019 

Blomqvist seksuaalirikoksista: Tarvitaan konkreettinen lisäbudjetti, jolla lisätään nettipoliisien määrää ja parannetaan ennaltaehkäiseviä toimia


Seksuaalirikosten minimirangaistusta on syytä tiukentaa, erityisesti kun kyse on rikoksista, joissa uhri on alaikäinen. Näin sanoo ryhmäpuheenjohtaja Thomas Blomqvist sen jälkeen, kun eduskuntaryhmät tiistaina sopivat yhteisestä linjasta tilanteen rauhoittamiseksi.

- Rikokset, jotka ovat tulleen esille Oulussa, ovat järkyttäviä. RKP on jo pitkään puhunut rangaistusten tiukentamisesta seksuaalirikosten osalta ja meillä ei todellakaan ole mitään syytä muuttaa käsitystä.

Blomqvist sai ryhmäpuheenjohtajien tapaamisessa tukea ehdotukselle, että hallituksen tulisi konkreettisesti lisätä resursseja ennaltaehkäisevään työhön.

- Kansa on huolissaan. Siksi tarvitsemme lisäpanostuksia nettipoliisiin, joka voi ennaltaehkäistä rikoksia ja suojella lapsia ja nuoria. Tarvitsemme sosiaalityöntekijöitä, jotka työskentelevät siinä maailmassa, jossa lapset ja nuoret internetin kautta elävät. Meidän täytyy keskittyä myös raiskauksen uhrien tukemiseen ja auttamiseen.

Blomqvistin mukaan viimeiaikaiset tapahtumat osoittavat, että Suomessa on olennaisilta osin epäonnistuttu maahanmuuttajien integraatiossa.

- Meidän täytyy panostaa sekä tiedon lisäämiseen että parempaan integraatioon, Blomqvist sanoo.

Lisätiedot:
Thomas Blomqvist, puh. 050 512 1776