Pressmeddelanden

De behövs framtidsinvesteringar

Skriven den .
Pressmeddelande 29.9.2019

- För att ett samhälle ska vara verkligt framgångsrikt krävs investeringar i framtiden. Satsningar på utbildning och speciellt forskning och innovation stärker vårt samhälle och ger oss bättre förutsättningar att tackla de utmaningar, som vi står inför. Regeringens satsningar på människors kunnande är därför välkomna, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

- En annan viktig framtidssatsning är förnyelsen av familjeledigheterna. Samhället och familjerna gynnas av att båda föräldrar jämställt ges bättre förutsättningar att vara delaktiga både i arbets- och familjeliv, säger Blomqvist.

Minister Thomas Blomqvist lyfte på Svenska folkpartiets fullmäkigemöte i Lahtis upp behovet av att göra viktiga framtidsinvesteringar. Regeringens investeringar på samtliga utbildningsnivåer och förnyelsen av familjeledigheterna idag stöder Finlands konkurrenskraft och arbetsliv imorgon.

- En höjning av sysselsättningsgraden är central för att det ska kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle. För bästa resultat behövs åtgärder från regeringen i samarbete med näringslivet, arbetsmarknadsparterna och kommunerna. Det är i de små- och medelstora företagen som nya arbetsplatser uppstår. Därför är det centralt att det offentliga ger bästa möjliga förutsättningar för företag att uppstå, verka och växa.

Tilläggsinformation:
Minister Thomas Blomqvist, tfn. 050 512 1776
Specialmedarbetare Silja Borgarsdóttir Sandelin, tfn. 050 405 7901

Lehdistötiedote 29.9.2019

Tarvitaan tulevaisuusinvestointeja


- Jotta yhteiskunta olisi menestyksekäs vaaditaan tulevaisuusinvestointeja. Panostuksia koulutukseen ja erityisesti tutkimukseen ja innovaatioihin vahvistaa yhteiskuntamme ja antaa meille parempia mahdollisuuksia vastata edessämme oleviin haasteisiin. Hallituksen panostukset ihmisten osaamiseen ovat tervetulleita, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

- Toinen tärkeä tulevaisuusinvestointi on perhevapaiden uudistaminen. Yhteiskunta hyötyy siitä, että vanhemmilla on yhtäläiset mahdollisuudet olla osallisia sekä työ- että perhe-elämässä, Blomqvist sanoo.

Ministeri Blomqvist nosti Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluevaltuuston kokouksessa esille tarve tehdä tärkeitä tulevaisuusinvestointeja. Hallituksen investoinnit kaikkiin koulutustasoihin ja perhevapaiden uudistamiseen tukee huomista kilpailukykyä ja työelämää Suomessa.

- Työllisyysasteen korotus on keskeinen asia jotta voimme ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan hallitukselta toimenpiteitä yhdessä elinkeinoelämän, työmarkkinaosapuolten sekä kuntien kanssa. Uudet työpaikat syntyvät pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi on keskeistä, että julkinen puoli antaa parhaat edellytykset yrityksille syntyä, toimia ja kasvaa. 

Lisätietoja:
Ministeri Thomas Blomqvist, puh. 050 512 1776
Erityisavustaja Silja Borgarsdóttir Sandelin, puh. 050 405 7901