Pressmeddelanden

En SOTE-pusselbit är på plats

Skriven den .
Pressmeddelande 19.12.2019

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har idag offentliggjort utredningen kring Nylands lösning i social- och hälsovårdsreformen. Följande steg är att utredningen går på utlåtanderunda till kommunerna.

- Förslaget om Nylandslösningen utgör en viktig bit i ett stort pussel. Förslaget är att Nyland delas in i fem olika områden i social- och hälsovårdsreformen. Det här är en lösning som ger förutsättningar att utveckla också servicen på svenska i Nyland, säger minister Thomas Blomqvist.

- Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) kommer inte att splittras. Det här har varit en viktig fråga för de nyländska kommunerna, och som jag är glad för att vi lyckades finna stöd för i regeringen.

Thomas Blomqvist, som är SFP:s medlem i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, anser att samarbetet inom regeringen och ministerarbetsgruppen burit frukt och att man i konstruktiv anda jobbat för att nå samförstånd.

- Nu har vi utarbetat en gemensam grund att arbeta vidare utgående från. Det är en modell som fortsättningsvis ger nylänningarna demokratiskt inflytande, så att vi genom val kan påverka vår social- och hälsovård, säger minister Blomqvist.Lehdistötiedote 19.12.2019 

Tärkeä osa suurempaa SOTE-palapeliä on löytynyt


Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen ministerityöryhmä on tänään julkistanut selvityksen Uudenmaan SOTE-ratkaisusta. Seuraava askel on selvityksen lausuntokierros kunnissa.

- Uudenmaan ratkaisun ehdotus on tärkeä osa suurempaa SOTE-palapeliä. Ehdotus on, että Uusimaa jaetaan SOTE-uudistuksessa viiteen alueeseen. Tämä ratkaisu antaa edellytyksiä kehittää palveluja Uudellamaalla, myös ruotsiksi, sanoo ministeri Thomas Blomqvist.

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä ei hajoteta. Tämä on ollut tärkeä kysymys Uudenmaan kunnille. Olen iloinen, että olemme löytäneet tukea tälle ratkaisulle hallituksen piirissä.

Thomas Blomqvist, RKP:n jäsen SOTE:n ministerityöryhmässä, näkee, että yhteistyö hallituksessa ja SOTE-ministerityöryhmässä on tuottanut tulosta ja rakentavalla tavalla ollaan löydetty yhteisymmärrystä.

- Olemme laatineet yhteisen perustan, josta voimme jatkaa työtämme. Uudenmaan malli antaa jatkossakin uudenmaanlaisille demokraattista vaikutusvaltaa, niin, että voimme vaalien kautta jatkossakin vaikuttaa meidän sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ministeri Blomqvist sanoo.