Pressmeddelanden

Ett viktigt steg mot en jämställd familjeledighet

Skriven den .
Pressmeddelande 5.2.2020

Enligt den planerade familjeledighetsmodellen som presenterades i dag ökar det sammanlagda antalet dagpenningsdagar. Båda föräldrarna får en lika stor kvot, 164 dagar, varav den ena föräldern kan ge den andra 69 dagar ur den egna kvoten.

Enligt jämställdhetsminister Thomas Blomqvist är reformen av familjeledigheterna ett viktigt steg framåt. Reformen framskrider med fokus på familjers och barns välmående och att jämställdheten i arbetslivet främjas.

– Uppdateringen av familjeledigheterna behövs. Den medför ökad flexibilitet, vilket underlättar familjernas vardag samtidigt som den beaktar olika slags familjekonstellationer. Jag är också övertygad om att reformen i långa loppet också stöder sysselsättningen, säger Blomqvist.

I nordisk jämförelse tar de finländska papporna ut minst familjeledighet: en femtedel av papporna är inte alls lediga från jobbet för att vara hemma med sina barn. Utredningar visar att en öronmärkt andel av familjeledigheterna leder till en mer jämställd användning av dem.

– Det är bra att vi nu går in för tydliga andelar för båda föräldrarna. Jag vill samtidigt betona att en attitydförändring behövs. Vi behöver en arbetsmarknadskultur där vi visar förståelse för att föräldrar tar ut de ledigheter de har rätt till. Vi pappor måste också ta vara på chansen att ta större ansvar i familjelivet, säger Blomqvist.


Lehdistötiedote 5.2.2020

Tärkeä askel kohti tasa-arvoisia perhevapaita


Suunnitellun mallin mukaan päivärahapäivien yhteen laskettu määrä kasvaa. Molemmat vanhemmat saavat yhtä suuren kiintiön, 164 päivää, josta toinen vanhempi voi antaa toiselle 69 päivää omasta kiintiöstään.

Tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan perhevapaiden uudistus on tärkeä askel eteenpäin. Uudistus etenee tavalla, jossa perheiden ja lasten hyvinvointi sekä tasa-arvon edistäminen työelämässä ovat keskiössä.

– Perhevapaiden päivittäminen on tarpeellista. Se lisää joustavuutta, mikä helpottaa perheiden arkea, ja huomioi samalla myös monimuotoiset perheet. Olen myös vakuuttunut siitä, että uudistus tukee työllisyyttä pitkällä aikavälillä, Blomqvist sanoo.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset isät käyttävät vähiten perhevapaita: viidesosa isistä eivät ota ollenkaan vapaata ollakseen kotona lastensa kanssa. Selvitysten mukaan korvamerkitty osuus perhevapaista johtaa niiden tasa-arvoisempaan käyttöön.

– On hyvä, että molemmat vanhemmat saavat uudistuksen myötä selkeät osuudet. Haluan samalla korostaa, että tarvitsemme asennemuutoksen. Tarvitsemme työmarkkinakulttuurin, jossa on ymmärrystä sille, että vanhemmat käyttävät vapaita, joihin heillä on oikeus. Meidän isien on myös käytettävä tämä mahdollisuus ottaa enemmän vastuuta perhe-elämässä hyödyksi, Blomqvist sanoo.