Pressmeddelanden

Hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle

Skriven den .
Idag den 19 mars uppmärksammas Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen. Även om vi idag på många sätt lever mer jämställt än någonsin förr, står det klart att jämställdhetsarbetet inte är färdigt. Detta syns bland annat i form av hatretorik och trakasserier, vilket särskilt drabbar kvinnor, både på nätet och offline.

– Systematisk hatretorik och trakasserier är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Trakasserier och hatretorik är medel för att tysta ner, och ökar tröskeln för de drabbade att delta och uttrycka sig. Det här är ett fenomen som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor. Det här är ett klart jämställdhetsproblem som förtydligas ju mer av våra liv som övergår till nätet.

Enligt en rapport från Natos strategiska kommunikationscentrum har bland annat de kvinnliga ministrarna i Finlands regering tvingats utstå exceptionellt mycket hat på nätet. Problemet omfattar dock hela samhället. Enligt Plan Finlands undersökning år 2020 har 42 % av finländska flickor utsatts för trakasserier på nätet.

–  Kvinnor hör hemma i alla delar av samhället, även i beslutsfattande och i regeringen. Till politik hör också kritik, men hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle, fortsätter Blomqvist. Det här gäller inte endast ministrar, utan alla flickor och kvinnor som drabbas. Alla har rätt till trygghet, även på nätet.


----

Vihapuheella ja häirinnällä ei ole paikkaa yhteiskunnassamme

Tänään 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää. Vaikka me monella tapaa elämme tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa kuin koskaan aikaisemmin on selvää, että tasa-arvotyö on vielä kesken. Tämä näkyy muun muassa vihapuheessa ja härinnässä, joka kohdistuu erityisesti naisiin, sekä verkossa että muualla.

– Systemaattinen vihapuhe ja häirintä ovat vakavia ongelmia ja uhkia meidän demokratialle, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo. Häirinnällä ja vihapuheella yritetään hiljentää, ja sen kokeneille kynnys osallistua ja ilmaista itseään nousee. Tämä on ilmiö, joka suhteettoman suuressa määrin kohdistuu naisiin. Tämä on selvä tasa-arvo-ongelma, joka käy ilmi kun meidän elämä siirtyy mitä enenevässä määrin verkkoon.

Naton strategisen viestintäkeskuksen raportin mukaan muun muassa naisministerit Suomen hallituksessa ovat joutuneet kestämään erityisen paljon verkkovihaa. Mutta ongelma koskee kuitenkin koko yhteiskuntaa. Plan Suomen tutkimuksen mukaan vuonna 2020, 42% suomalaisista tytöistä joutui häirinnän kohteeksi verkossa.

– Naisilla on paikka kaikilla yhteiskunnan alueilla, myös päätöksenteossa ja hallituksessa. Politiikkaan kuuluu kritiikki, mutta vihapuheella ja häirinnällä ei ole paikkaa yhteiskunnassamme, Blomqvist jatkaa. Tämä ei koske ainoastaan ministereitä, vaan kaikkia tyttöjä ja naisia. Kaikilla on oikeus elää turvallista elämää, myös verkossa.