Pressmeddelanden

Jämställdhet främjar sysselsättningen

Skriven den .
Pressmeddelande 30.1.2020

Denna vecka har diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen i ett gemensamt uttalande fäst uppmärksamheten vid hur diskriminering har en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, måste arbetet för jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand med arbetet för sysselsättningsmålen.

– Fortfarande finns många som inte får jobba i den mån de vill och kan, på grund av fördomar och diskriminerande strukturer. Jämställdhet och jämlikhet är en människorättsfråga och en viktig pusselbit i arbetet för att främja sysselsättningen, säger Blomqvist.

En av de vanligaste formerna av diskriminering gäller visstidsanställningar som inte förlängs i samband med en graviditet eller familjeledighet, eller att den anställdas arbetsuppgifter har förändrats under familjeledigheten.

– Graviditets- och föräldraledighetsdiskriminering är fortfarande alldeles för vanligt och drabbar särskilt kvinnor. Regeringen ska stärka lagstiftningen så att graviditet och familjeledigheter inte inverkar på ifall en visstidsanställning förlängs. Regeringen utreder också hur anställningsskyddet för dem som återgår till arbetet efter familjeledighet kan stärkas, säger Blomqvist.

Under våren färdigställs också regeringens jämställdhetsprogram, som omfattar flera åtgärder för att främja jämställdhet på arbetsmarknaden samt inom övriga samhällssektorer.


Lehdistötiedote 30.1.2020

Tasa-arvoinen työelämä edistää työllisyyttä

Kuluneen viikon aikana sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu että lapsiasiavaltuutettu ovat nostaneet esille työelämässä tapahtuvan syrjinnän kielteiset vaikutukset työllisyyteen. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta tulisi kulkea käsi kädessä työllisyystavoitteiden kanssa.

- Yhä tänä päivänä ennakkoluulot ja syrjivät rakenteet johtavat siihen, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä työtä siinä määrin, kun he haluaisivat ja pystyisivät. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat ihmisoikeuskysymyksiä, jotka myös tukevat työllisyyttä. Työllisyyden edistämisessä on otettava huomioon nämä työelämän haasteet, Blomqvist sanoo.

Yksi tavallisimmista syrjinnän kohteista ovat raskaana olevat naiset tai vanhemmat, joiden työsopimusta ei pidennetä perhevapaiden takia tai heidän työtehtäviään on muutettu, kun he palaavat työpaikalle.

- Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on tänäkin päivänä tavallinen ilmiö, jota varsinkin naiset kohtaavat. Hallitus vahvistaa siksi lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö ei vaikuta määräaikaisen työsuhteen pidentämiseen. Hallitus selvittää myös, miten työsuhdeturvaa voidaan vahvistaa heille, jotka palaavat töihin perhevapaan jälkeen, Blomqvist sanoo.

Kevään aikana hallituksen tasa-arvo-ohjelma saatetaan valmiiksi. Ohjelma sisältää monia toimia tasa-arvon edistämiseksi työmarkkinoilla ja muissa yhteiskunnan sektoreissa.