Pressmeddelanden

Jämställdhet prioriteras

Skriven den .
Pressmeddelande 12.12.2019

- Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.

Bland satsningarna med tydlig jämställdhetsprägel finns bland annat förebyggande arbete mot våld i nära relationer, förbättrande av läskunnigheten, kvinnoorganisationernas och Marthaförbundens verksamhetsbidrag och samordningsorganet under Istanbulkonventionen.

- Bland tilläggsfinansieringen som riksdagens finansutskott föreslår finns även andra viktiga satsningar, såsom anslaget till Finsk-svenska handelskammaren och till lantbruksrådgivningen. Situationen för det finska jordbruket har under flera år varit pressad. Tilläggsanslagen till lantbruksrådgivningen är viktiga för att stärka jordbrukets verksamhetsmöjligheter över lag, men särskilt viktiga också för att ta vara på jordbrukets möjligheter i kampen mot klimatförändringen.


Lehdistötiedote 12.12.2019

Blomqvist: Tasa-arvoa priorisoidaan

- Olen iloinen, että tasa tasa-arvo on selvästi esillä valtiovarainvaliokunnan ehdottamissa lisämäärärahoissa. Tasa-arvon priorisointi on tärkeää sekä tasa-arvotyötä tekeville ruohonjuuritason toimijoille että yhteiskunnallisena signaalina. Me kaikki voitamme kun yhteiskuntamme on tasa-arvoisempi, kansanedustaja ja ministeri Blomqvist sanoo.

Panostuksia tasa-arvoon ovat muun muassa lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisevä työ, lukutaidon parantaminen, naisjärjestöjen ja marttaliiton toiminta-avustus sekä Istanbul-sopimuksen yhteistyöelin.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan esittämät lisämäärärahat sisältävät myös muita tärkeitä panostuksia, kuten Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin ja maatalousneuvonnan rahoituksen. Suomen maatalouden tilanne on ollut monen vuoden ajan kovan paineen alla. Maatalousneuvonnan lisärahoitus on tärkeä, jotta maatalouden toimintaedellytyksiä voidaan vahvistaa, mutta erityisen tärkeä myös ajatellen maatalouden mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta.