Pressmeddelanden

Jämställdhetsarbetet fortsätter

Skriven den .
Pressmeddelande 19.3.2020

Idag uppmärksammar vi Minna Canth, och det arbete som gjorts under många årtionden för att stärka jämställdheten i vårt land. Under de exceptionella omständigheter som nu råder, blir det extra tydligt hur viktigt det jobb är som görs inom de kvinnodominerade branscherna för att trygga samhällets grundfunktioner.

- Nu spelar många traditionellt kvinnodominerade yrkesgrupper – såsom vården, småbarnspedagogiken, utbildningen och servicebranschen – en avgörande roll, och bär ett stort ansvar för vårt samhälles välbefinnande, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Jag är djupt tacksam och känner respekt inför den yrkeskunnighet och stresstålighet som de anställda, oberoende av kön, inom de här sektorerna nu visar prov på. De tryggar var och en finländares vardag och hälsa.

- På jämställdhetsdagen är det samtidigt skäl att påminna alla finländare om att det långsiktiga arbetet för att stärka jämställdhet i vårt land fortsätter – före, under och efter corona, säger Blomqvist. Beredningen av ett nytt jämställdhetsprogram fortskrider, och samtidigt fortsätter arbetet för regeringens likalönsprogram och ökad lönetransparens. Målet är klart: Finland ska bli ett ledande land gällande jämställdhet.


Lehdistötiedote 19.3.2020

Tasa-arvotyö jatkuu

Tänään vietetään Minna Canthin päivää ja huomioidaan useamman vuosikymmenen ajan tehty työ tasa-arvon vahvistamiseksi maassamme. Vallitsevissa poikkeusolosuhteissa näemme nyt erityisen selkeästi naisvaltaisten alojen työn merkityksen, jotta yhteiskunnan perustoiminnot pystytään turvaamaan.

- Nyt monet naisvaltaiset alat, kuten terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu, ja palveluala, ovat ratkaisevassa roolissa ja kantavat ison vastuun yhteiskuntamme hyvinvoinnista, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo. Olen kiitollinen ja tunnen syvää kunnioitusta näiden alojen henkilöstön ammattitaitoa ja stressinsietokykyä kohtaan, sukupuolesta riippumatta. He turvaavat jokaisen suomalaisen arjen ja terveyden.

Tasa-arvon päivänä meidän suomalaisten on hyvä muistaa, että pitkäaikainen työ maamme tasa-arvon vahvistamiseksi jatkuu, myös koronan jälkeen, Blomqvist sanoo. Uuden tasa-arvo-ohjelman valmistelutyö etenee. Samaan aikaan hallituksen samapalkkaisuusohjelman valmistelu ja palkkojen läpinäkyvyyden lisääminen jatkuu. Suomen tulisi olla johtava maa tasa-arvon suhteen.