Pressmeddelanden

Jämställdhetsarbetet kräver krafttag

Skriven den .
Pressmeddelande 10.10.2019

- Regeringens mål är att Finland blir ett ledande land i fråga om jämställdhet. Vi gör redan mycket rätt, men det finns också mycket vi ännu måste bli bättre på. För detta behövs ett brett, målmedvetet jämställdhetsarbete med konkreta åtgärder, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

I egenskap av jämställdhetsminister deltar Blomqvist i de nationella jämställdhetsdagarna 9-10 oktober i Uleåborg. Evenemanget, som samlar en bred skara jämställdhetsexperter från flera samhällssektorer, ordnas i år för femte gången.

- Tillfällen som jämställdhetsdagarna är viktiga för att samla vårt lands spetskunskap på området, och för att skapa en bred och sektoröverskridande diskussion. Aktivt jämställdhetsarbetet inom alla sektorer är av stor vikt för att vi ska uppnå våra mål, fortsätter Blomqvist.

Regeringsprogrammet innehåller ett flertal skrivningar och program för att främja jämställdhet. Beredningen av regeringens jämställdhetsprogram, som ska ställa upp konkreta jämställdhetsåtgärder, har inletts och utgör ett av de centrala redskapen för att uppnå regeringens jämställdhetsmålsättningar.


Lehdistötiedote 10.10.2019

Tasa-arvotyö tarvitsee voimakkaita toimia

- Hallituksen tavoite on, että Suomesta tulee tasa-arvotyön edelläkävijä. Teemme jo tällä hetkellä paljon hyvää, mutta asioita voidaan tehdä vielä paremmin. Tähän tarvitaan laajaa ja määrätietoista tasa-arvotyötä konkreettisilla toimenpiteillä, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Tasa-arvon ministerinä Blomqvist osallistuu kansallisiin tasa-arvopäiviin 9-10. lokakuuta Oulussa. Tapahtuma, jonne kokoontuu laaja joukko eri yhteiskuntasektorien tasa-arvotyön asiantuntijoita, järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa.

- Tasa-arvopäivien kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä, koska ne kokoavat maamme kärkiosaamista tasa-arvotyön saralla ja mahdollistavat keskustelua yli sektorirajojen. Tarvitaan aktiivista tasa-arvotyötä kaikilla sektoreilla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, Blomqvist jatkaa.

Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia ja ohjelmia tasa-arvon edistämiseksi. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelu, jonka tarkoitus on esittää konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon puolesta, on aloitettu ja se on keskeinen, jotta voimme saavuttaa hallituksen tasa-arvotavoitteet.