Pressmeddelanden

Låt Raseborgs sjukhus fortsätta!

Skriven den .
Pressmeddelande 3.3.2020

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

- Jag är uppriktigt oroad för den västnyländska befolkningens rätt till jämlik vård och deras patientsäkerhet i framtiden. Ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse väljer att slopa vår omfattande jour kommer de att försvaga den regionala och sociala jämlikheten i Västnyland. Det är helt oacceptabelt, säger minister Thomas Blomqvist.

- Det är också kortsiktigt och inte så fiffigt om man skulle genomföra stora genomgripande strukturella förändringar just innan en sote-reform utarbetats nationellt. Den planerade sote-reformen har dessutom beaktat de nyländska behoven bättre än tidigare försök till reformer. Varför skulle HUS styrelse då välja att föregå allt det här?

- Hur svenskspråkigas rätt till vård på eget modersmål skulle förverkligas i praktiken, ifall Raseborgs sjukhus omfattande jour skulle läggas ner, verkar inte heller beaktas på ett seriöst sätt. Det är lagstadgat att vård ska garanteras på våra båda nationalspråken. Behovet av vård på svenska kan inte nonchaleras!