Pressmeddelanden

Minister Blomqvist: Kustbanan lyfts upp i tilläggsbudgeten

Skriven den .
Pressmeddelande 18.6.2019

Regeringen fattade beslut om förslag till årets andra tilläggsbudget. Regeringen föreslår bland annat tilläggsanslag till basnätet och trafikprojekt. Bland investeringarna finns ett anslag för grundsanering av kustbanan mellan Helsingfors och Åbo.

– Det gläder mig att vi kan göra en investering i trafiken på hela Kustbanan. Investeringen gagnar alla som använder Kustbanan och det stöder därtill starkt Västnylands livskraft, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

– Fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för företagens konkurrenskraft och framgång. Ändamålsenliga kommunikationer är också centralt för människors smidiga vardag och för att vi ska kunna minska på utsläppen i trafiksektorn.

I samband med tilläggsbudgeten kom regeringen även överens om andra frågor som ska förverkligas senare. Hangö-Hyvingebanans elektrifiering och förbättring av plankorsningarnas säkerhet finns bland dem.

– Jag är mycket nöjd över att Hangö-Hyvingebanan äntligen elektrifieras. Projektets planering är redan igång och hela projektet kan sparkas igång år 2020. Detta förbättrar Hangö hamns konkurrenskraft, gagnar Finlands export, förbättrar säkerheten och är överlag ett mer klimatvänligt alternativ till nuläget.

Tilläggsinformation:
Thomas Blomqvist, minister, 050 512 1776
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, 050 405 7901


Lehdistötiedote 18.6.2019 


Ministeri Blomqvist: Rantarata esillä lisätalousarviossa

Hallitus päätti vuoden toisesta lisätalousarvioesityksestä. Hallitus esittää muun muassa lisämäärärahaa perusvälypidolle, väyläverkolle ja liikennehankkeille. Mukana investoinneissa on esimerkiksi Helsingin ja Turun välisen rantaradan peruskorjaus.

– Olen iloinen siitä, että investointi kohdistuu koko rantaradan liikenteelle. Kaikki jotka käyttävät rantarataa hyötyvät tästä investoinnista. Se tukee myös vahvasti Länsi-Uudenmaan elinvoimaa, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

– Toimiva infrastruktuuri on perusedellytys yritysten kilpailukyvylle ja menestykselle. Tehokkaat liikenneyhteydet ovat perusedellytys ihmisten arjen sujuvoittamiseksi, sekä keskeinen asia liikennesektorin päästöjen vähentämisessä.

Lisätalousarvion yhteydessä hallitus päätti myös muista myöhemmin toteutettavista hankkeista, muun muassa Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen.

– Olen erittäin tyytyväinen siitä, että Hanko-Hyvinkää rata vihdoin sähköistetään. Hankesuunnittelu on jo aloitettu ja koko hanke käynnistetään vuonna 2020. Tämä tulee parantamaan Hankoon sataman kilpailukykyä, hyödyntämään Suomen vientiä, parantamaan turvallisuutta sekä ylipäätänsä olemaan ilmasto ystävällisempi vaihtoehto.

Lisätiedot:
Thomas Blomqvist, ministeri, 050 512 1776
Silja Borgarsdóttir Sandelin, erityisavustaja, 050 405 7901