Pressmeddelanden

Norden är starkare tillsammans

Skriven den .
Pressmeddelande 23.3.2020

- Det är med blandade känslor vi i dag får fira Nordens dag. Alla offentliga tillställningar är avbokade och vår fria rörlighet mellan länderna är begränsad på grund av COVID-19. Samtidigt har jag under de senaste veckorna kunnat se att det nordiska samarbetet fungerat också i kristid. Jag håller kontakt med mina ministerkolleger i de nordiska länderna för att exempelvis diskutera vilka nya och plötsliga gränshinder som kan uppstå för våra medborgare i våra gränsregioner, säger minister Thomas Blomqvist, med ansvar för nordiskt samarbete och jämställhet.

- Norden har under flera årtionden visat sig vara en föregångare då det gäller regional integration samt diplomatiskt, kulturellt och ekonomiskt samarbete - och hur människor med liknande välfärdssamhällen och värdegrund kan stå tillsammans. Det har varit Nordens styrka och är det än idag. Vi ska stärka, utveckla och värna om det nordiska samarbetet i normala tider för att vi i kristider, som idag, kan dra största möjliga nytta av varandra och tillsammans klara av den här krisen.

Den 23 mars firas som Nordens dag. Det är dagen då en del av grunden för det officiella nordiska samarbetet lades genom undertecknandet av Helsingforsavtalet 1962. Redan i 10 år innan det hade nordbor fått röra sig fritt i andra nordiska länder utan pass eller särskilt tillstånd.


Lehdistötiedote 23.3.2020

Pohjoismaat ovat vahvempia yhdessä

- Tänään juhlimme sekavin tuntein Pohjolan päivää. Kaikki julkiset tilaisuudet ovat peruttu ja vapaata liikkuvuutta maiden välillä on rajoitettu Covid-19 epidemiasta johtuen. Samanaikaisesti olen saanut nähdä, kuinka hyvin pohjoismainen yhteistyö on sujunut kriisiaikoina. Pidän tiiviisti yhteyttä muiden pohjoismaiden ministerikollegoiden kanssa, keskustellakseni esimerkiksi uusista mahdollisista rajaesteistä, jotka kohdistuvat muissa pohjoismaissa asuviin kansalaisiin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

- Pohjoismaat ovat useiden vuosikymmenien ajan olleet edelläkävijöitä kun on kyse alueellisesta integraatiosta sekä diplomaattisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä, ja kuinka ihmiset samankaltaisista hyvinvointiyhteiskunnista, samankaltaisella arvomaailmalla voivat seistä yhdessä. Se on ollut Pohjoismaiden vahvuus ja on vielä tänään. Meidän on vahvistettava, kehitettävä ja puolustettava yhteistyötä normaaleina aikoina, niin että me kriisiaikoina, kuten tänään, voimme hyötyä yhteistyöstä ja yhdessä selvitä tästä kriisistä.

23. maaliskuuta vietämme Pohjolan päivää. Päivä, jolloin virallinen pohjoismainen yhteistyö alkoi Helsingin sopimuksen allekirjoittamisella vuonna 1962. Jo 10 vuotta ennen tätä pohjoismaiden asukkaat ovat voineet liikkua vapaasti pohjoismaiden välillä ilman passia tai erityistä lupaa.