Pressmeddelanden

Pride för mänskliga rättigheter

Skriven den .
Pressmeddelande 29.6.2019

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, deltar i Helsingfors Prideparad idag, 29.6. Helsingfors Pride är Finlands största kultur- och människorrättstillställning för HBTIQ-frågor.

– Som jämställdhetsminister vill jag med mitt deltagande i Prideparaden i Helsingfors visa mitt stöd för att människor oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning ska respekteras, behandlas lika och ges samma förutsättningar i livet. Jag vill tydligt ta ställning för mänskliga rättigheter, säger minister Thomas Blomqvist.

– Trots framsteg i Finland de senaste åren finns det ännu mycket vi kan och behöver göra. Vi måste bli bättre på att främja jämlikhet och motverka diskriminering, både strukturellt och då det gäller attityder. Jag vill att vi efter den här regeringsperioden kan säga att vi gjort Finland till ett bättre land för sexuella minoriteter, säger minister Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Minister Thomas Blomqvist, tel. 050 512 1776
Specialmedarbetare Silja Borgarsdóttir Sandelin, tel. 050 405 7901


Lehdistötiedote 29.6.2019 

Ministeri Blomqvist: Pride ihmisoikeuksien puolesta

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist osallistuu tänään 29.6 järjestetyssä Pride-paraatissa Helsingissä. Helsinki Pride on Suomen suurin HBTIQ-kysymyksien kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma.

- Tasa-arvon ministerinä haluan osoittaa tukeni sille, että ihmisiä kunnioitetaan riippumatta sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolisesta suuntautumisesta ja että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja annetaan samat lähtökohdat elämässä. Haluan selkeästi ottaa kantaa ihmisoikeuksien puolesta, ministeri Blomqvist sanoo.

- Edistyksistä huolimatta viimeisten vuosien aikana, Suomessa on vielä monta asiaa mitä voidaan tehdä ja joita pitääkin tehdä. Meidän on paremmin edistettävä tasa-arvoa ja torjuttava syrjintää sekä rakenteellisesti että mitä tulee asenteisiin. Haluan että tämän hallituskauden jälkeen voidaan todeta, että ollaan tehty Suomesta parempi maa seksuaalisille vähemmistöille, ministeri Blomqvist sanoo.

Lisätietoja:
Ministeri Thomas Blomqvist, puh. 050 512 1776
Erityisavustaja Silja Borgarsdóttir Sandelin, puh. 050 405 7901