Pressmeddelanden

Regeringen är en sann nordist och jämställdhetskämpe

Skriven den .
Pressmeddelande 8.6.2019


Minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, riksdagsledamot Thomas Blomqvist lyfte i sitt anförande på Svenska folkpartiets partidag i Vasa regeringsprogrammets starka nordiska profilering och jämställdhetspolitik.

– De nordiska länderna är Finlands naturligaste och närmaste internationella samarbetsparter. Så står det i regeringsprogrammet och så är det. De nordiska länderna är ändå också så mycket mer än bara det. Dessa länder delar samma värderingar om demokrati, öppenhet och välfärdsstaten. De är samhällen som bygger på starkt förtroende människor emellan, säger minister Blomqvist.

Det att regeringen har en minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet, ämnesområden som ofta tidigare kombinerats vid sidan om någon portfölj, visar på ett tydligt engagemang i just dessa frågor. Regeringsprogrammet tar på ett historiskt sätt ställning för jämställdhetsfrågor.

– Jämställdhet är ett nordiskt varumärke. Det är tydligt att denna regerings intentioner är ambitiösa. Bland annat lyfts jämstäldheten fram i utrikes- och säkerhetspolitiken, ett jämställdhetsprogram kommer att utarbetas, regeringen förbinder sig att främja jämställdheten i budgetprocessen och i alla viktiga reformer, lönejämställdheten ska främjas och åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor ska utarbetas, säger Blomqvist.

– Vi har all orsak att vara nöjda med regeringsprogrammet. Det är uppenbart att SFP lämnat sina spår i programmet. Jag är glad för att få ansvara för två så viktiga frågor som Norden och jämställdheten. Det är två frågor som har en naturlig koppling, säger Blomqvist.


För mer information:
Minister Thomas Blomqvist, tel. 050 512 1776 Lehdistötiedote 8.6.2019


Blomqvist: Hallitus tulee aidosti edistämään pohjoismaista yhteistyötä ja tasa-arvoa

Pohjoismainen yhteistyö ja tasa-arvo ministeri, kansanedustaja Thomas Blomqvist piti puheen RKP:n puoluekokouksessa Vaasassa. Hän nosti puheessaan esille hallitusohjelman vahvan pohjoismaisen profiilin ja tasa-arvopolitiikan.

– Pohjoismaat ovat Suomen luonnollisimpia ja läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Näin hallitusohjelmassa lukee ja näin käytännössä on. Pohjoismaat ovat silti niin paljon enemmän. Nämä maat jakavat samat arvot demokratiasta, avoimuudesta ja hyvinvointivaltiosta. Nämä yhteiskunnat perustuvat vahvaan ihmisten väliseen luottamukseen, ministeri Blomqvist sanoo.

Pohjoismainen yhteistyö ja tasa-arvo ovat aihealueita, jotka ovat aiemmin olleet osa jotain toista ministerisalkkua. Se, että tässä hallitukselle näille kysymyksille on oma ministeri osoittaa suurta sitoutumista juuri näihin kysymyksiin. Hallitusohjelma ottaa historiallisella tavalla kantaa tasa-arvokysymyksiin.

– Tasa-arvo on pohjoismainen tunnusmerkki. On selvää, että tämän hallituksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Tasa-arvo nostetaan esille muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, hallitus valmistelee tasa-arvo-ohjelman ja hallitus sitoutuu edistämään tasa-arvoa budjettiprosessissa ja kaikissa tärkeissä uudistuksissa. Palkkatasa-arvoa edistetään ja toimenpideohjelma naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi valmistellaan, Blomqvist sanoo.

– Meillä on monta syytä olla tyytyväisiä hallitusohjelmaan. On selvää, että RKP:n jälki näkyy ohjelmassa. Olen iloinen, että saan olla vastuussa kahdesta näin tärkeästä kysymyksestä, Pohjoismaista ja tasa-arvosta. Näillä kahdella kysymyksellä on luonnollinen yhteys, Blomqvist sanoo.


Lisätiedot:
Ministeri Thomas Blomqvist, puh. 050 512 1776