Pressmeddelanden

SFP:s ministrar: Dags för nordiskt e-id

Skriven den .
Pressmeddelande 21.1.2020

Det har redan i flera år varit uttalat att det ska vara lättare att skaffa mobilabonnemang och öppna bankkonto i Norden, när den gemensamma elektroniska identifikationen (e-id) – som SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, länge arbetat för – framskrider. Enligt henne är det viktigt att också finländska myndigheter hänger med i utvecklingen, då Danmark och Norge gör framsteg. SFP hoppas se konkreta resultat även i Finland och att frågan prioriteras.

- Nordens vision är att bli världens mest hållbara och integrerade region. För att det ska uppnås måste vi som människor kunna leva våra dagliga liv så problemfritt som möjligt, även över landsgränserna. Den politiska viljan är klar och det är viktigt att också Finland nu jobbar helhjärtat på myndighetsnivå för att nordiska e-id ska bli verklighet, säger Henriksson.

Thomas Blomqvist är minister för nordiskt samarbete. Även han vill underlätta individers möjligheter att smidigt kunna flytta, studera, arbeta och för företag att idka handel i de nordiska länderna.

- Elektronisk identifiering har varit och är en prioritetsfråga för SFP i det nordiska samarbetet. Vår vardag blir allt mer digitaliserad vilket i sig ofta är praktiskt, då vi i vår smarttelefon kan sköta allt från bankärenden till kommunikation med myndigheter till förnyande av bibliotekslån. Då Finland bygger upp ett elektroniskt system att identifiera sig måste det vara modernt och kompatibelt med övriga nordiska och baltiska ländernas system. E-id är en av de gränshindersfrågor som jag kommer att prioritera, säger Blomqvist.

- I Norden har vi gång efter annan visat att vi är starkare tillsammans. Förtroende, lika värderingar, utbyte av idéer och en nordisk välfärd har stärkt samarbetet genom tiderna. Utmaningarna vi står inför idag är ändå annorlunda än tidigare och kräver nya lösningar av oss. Lösningarna ska passa in i en snabb och digitaliserad värld. Vi får inte bli på efterkälken här, säger SFP:s ministrar på sitt midvintermöte i Borgå.

Nordiska Rådets session gjorde 2017 en rekommendation till de nordiska regeringarna att främja ett gemensamt e-ID.


Lehdistötiedote 21.1.2020

Rkp:n ministerit: Nyt on pohjoismaisen sähköisen henkilökortin aika

Jo monen vuoden ajan on ollut selvää, että yhteispohjoismaisen sähköisen henkilökortin (e-ID) edetessä matkapuhelinliittymän hankkiminen ja pankkitilin avaaminen Pohjoismaissa helpottuu. Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, on edistänyt asiaa jo pitkään. Hänen mukaansa on tärkeää, että myös suomalaiset viranomaiset pysyvät kehityksessä mukana, kun Tanska ja Norja ottavat edistysaskeleita. Rkp toivoo näkevänsä konkreettisia tuloksia myös Suomessa ja toivoo asiaa priorisoitavan.

- Pohjoismaiden visio on olla maailman kestävin ja integroiduin alue. Saavuttaaksemme sen on meidän kansalaisten voitava elää elämäämme mahdollisimman ongelmattomasti, myös maiden rajojen yli. Poliittinen tahto on olemassa. Siksi on tärkeää, että myös Suomi viranomaistasolla nyt varauksettomasti työskentelee toteuttaakseen pohjoismaisen e-ID:n käytännössä, Henriksson sanoo.

Myös Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist haluaa helpottaa yksilöiden mahdollisuuksia sujuvasti muuttaa, opiskella, työskennellä ja yritysten mahdollisuuksia käydä kauppaa Pohjoismaissa.

- Sähköinen henkilökortti on ollut ja on jatkossakin Rkp:lle Pohjoismaisen yhteistyön painopistealue. Arkemme muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi, mikä itsessään on todella kätevää, kun lähes kaiken pankkiasioista viranomaisyhteyksiin ja kirjastolainojen uusimiseen voi hoitaa älypuhelimella. Rakentaessaan sähköistä tunnistautumisjärjestelmää, on Suomen varmistettava, että järjestelmä on paitsi moderni, myös yhteensopiva muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden järjestelmien kanssa. E-ID on yksi niistä rajaesteistä, jonka poistamista aion priorisoida, Blomqvist sanoo.

- Pohjoismaissa olemme kerta toisensa jälkeen todistaneet olevamme vahvempia yhdessä. Luottamus, yhteiset arvot, ideavaihto ja Pohjoismainen hyvinvointi on vahvistanut yhteistyötä aikojen saatossa. Haasteet, joita tänään kohtaamme ovat kuitenkin uudenlaisia ja vaativat meiltä uusia ratkaisuja. Uudistusten on sovelluttava nopeaan ja digitaliseen maailmaan. Emme saa jäädä tässä jälkijunaan, sanovat Rkp:n ministerit talvikokouksessaan Porvoossa.

Pohjoismaiden neuvosto suositteli istunnossaan vuonna 2017 pohjoismaisille hallituksille yhteisen sähköisen henkilökortin edistämistä.