Pressmeddelanden

SFP:s ministrar: Östra kustbanan behövs

Skriven den .
Pressmeddelande 21.1.2020

SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att den nya tågförbindelsen från Helsingfors österut som nämns i regeringsprogrammet borde gå längs kusten via Borgå-Lovisa-Kotka österut.

- För ett land som Finland är fungerande kommunikationer och infrastruktur helt A & O. Här spelar goda tågförbindelser en viktig roll. Därför förtjänar också Östra Nyland en järnväg som gynnar hela regionen. Östra kustbanan behövs, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Den östra kustbanan skulle gynna pendlingen till huvudstadsregionen, vara smart ur klimatsynvinkel, knyta nya orter till järnvägsnätet och överlag ha en enorm betydelse för utvecklingen av Östra Nyland som region, säger minister Thomas Blomqvist.

Regeringsprogrammet innehåller en skrivning om ”Banan österut från Helsingfors”.
För tillfället gör kommunikationsministeriet en utredning och en jämförelse om en tågförbindelse österut. Beslut i frågan ska fattas efter att utredningen är klar, vilket väntas vara på våren 2020. SFP:s ministergrupp håller idag sitt vintermöte i Borgå.


Lehdistötiedote 21.1.2020

Rkp:n ministerit: Tarvitsemme itäisen rantaradan

Rkp:n ministereiden Anna-Maja Henrikssonin ja Thomas Blomqvistin mielestä uuden, hallitusohjelmassa mainitun, Helsingistä itään suuntautuvan rautatien tulisi kulkea rannikkoa pitkin Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta itään.

- Suomen kaltaiselle maalle toimivat yhteydet ja infra ovat elintärkeitä. Hyvät rautatieyhteydet ovat tässä keskiössä. Siksi myös Itä-Uusimaa ansaitsee koko aluetta hyödyttävän rautatien. Tarvitsemme itäisen rantaradan, sanoo Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

- Itäinen rantarata tukisi pääkaupunkiseudulle suuntautuvia työmatkoja, olisi ilmastonäkökulmasta järkevää, sitoisi uusia paikkakuntia rataverkostoon ja parantaisi yleisesti Itä-Uudenmaan maakunnan kehitystä, sanoo ministeri Thomas Blomqvist.

Hallitusohjelma sisältää kirjauksen Helsingistä itään suuntautuvasta radasta. Liikenne- ja viestintäministeriössä tehdään parhaillaan selvitystä ja vertailua itään suuntautuvasta raideyhteydestä. Päätös asiassa tehdään, kun selvitystyö valmistuu, arviolta keväällä 2020.

Rkp:n ministerit kokoontuvat tänään talvikokoukseen Porvoossa.