Pressmeddelanden

Viktigt att stödja företagen

Skriven den .
Pressmeddelande 24.4.2020

Minister Thomas Blomqvist betonar att de företag som har svårigheter ska få hjälp att klara sig ur coronakrisen. Regeringen har tagit till ett flertal åtgärder för att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också långsiktigt.

- Välmående företag, som hamnat i svårigheter ska inte behöva gå i konkurs som en följd av den oväntade coronavoruskrisen, som företagen inte kunnat rå för. Det är viktigt att vårt näringsliv ges möjligheter att tänka även på tiden efter corona, och att näringslivet även förblir mångsidigt. Därför har regeringen gått in för olika former av stöd till allt från ensamföretagare till storföretag, säger minister Thomas Blomqvist.

Den andra tilläggsbudgeten för 2020, som behandlas i riksdagen idag, utvidgar coronafinansieringen till företag. Tilläggsbudgeten innehåller ett tillägg på 450 miljoner euro för företagsfinansiering i form av understöd.

- Förutom de stödbelopp som betalas ut till företagen ser regeringen ännu över hur och på vilka grunder stöd betalas ut. Stöd ska betalas ut rättvist till de som verkligen är i behov av det för att kunna fortsätta en fungerande verksamhet.Lehdistötiedote 24.4.2020

Yritysten auttaminen on tärkeää

Ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että niitä yrityksiä, joilla on vaikeuksia koronakriisistä johtuen, on autettava. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta yritykset voisivat harjoittaa kannattava liiketoimintaa myös pitkällä tähtäimellä.

- On tarpeetonta, että vaikeuksiin joutuneet hyvinvoivat yritykset menevät konkurssiin odottamattoman koronaviruskriisin seurauksena, johon yrityksillä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. On tärkeää, että meidän elinkeinoelämälle annetaan mahdollisuus ajatella aikaa koronakriisin jälkeen, ja että elinkeinoelämä säilyy monipuolisena. Siksi hallitus on monipuolisesti tukemassa yrityksiä aina yksinyrittäjistä suuryrityksiin, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Vuoden 2020 toinen lisätalousarvio, joka käsitellään tänään eduskunnassa, laajentaa yrityksille tarkoitettua koronarahoitusta. Liätalousarvio sisältää 450 miljoonan euron lisäyksen yritysrahoitukselle tukien muodossa.

- Yrityksille maksettavien tukisummien lisäksi hallitus myös tarkastaa miten ja millä perustein tukia maksetaan. Tukia on maksettava oikeudenmukaisesti niille yrityksille joilla on tuille todellinen tarve toiminnan jatkamisen kannalta.