Pressmeddelanden

Viktigt beslut för inhemsk matproduktion

Skriven den .
Pressmeddelande 7.4.2020

Regeringen har fattat ett viktigt beslut med tanke på den inhemska försörjningsberedskapen, den inhemska matproduktionen och odlarnas verksamhetsmöjligheter. Beslutet innehåller en förteckning över de näringar och uppgifter där det är nödvändigt att kunna få in utländsk arbetskraft, trots de restriktioner som finns på grund av coronaviruset.

- Det kanske kom som en överraskning för många hur beroende vi är av den utländska arbetskraften inom primärproduktionen, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhetsfrågor.

Årligen kommer ca 15 000 utländska säsongsarbetstagare till Finland för att arbeta inom trädgårds-, bär- och växthusodlingen eller inom fiskenäringen. De flesta är kunniga personer som återvänder år efter år och behöver därför inte en omfattande vägledning för sina uppgifter.

- Det har varit viktigt att vi i regeringen nu dragit upp riktlinjerna för de åtgärder som krävs för att kunna få i varje fall en del av den nödvändiga arbetskraften hit och att jordbruks- och trädgårdssektorn samt fiskerinäringen noterats i förteckningen över kritiskt viktiga områden. Samtidigt behöver branschen också inhemska arbetstagare, vi klarar oss inte enbart med den utländska. Vi vill signalera att det här är en möjlighet för sådana som nu behöver inkomster.

Utmaningen är hur man helt fysiskt skall få utländsk arbetskraft hit och dessutom måste vi försäkra oss om att de som kommer hit gör det via karantän. Det faller på arbetsgivarens lott att ordna med transporterna och att garantera karantänsliknande förhållanden, men regeringens beslut gör detta möjligt för de som kommer hit för jobb inom primärsektorn.

- Det var ytterst viktigt att regeringen så snabbt kunde göra den här linjedragningen. Dels behövs en stor del av arbetskraften nu när odlingssäsongen inleds, men dessutom garanterar detta att odlarna har möjlighet att få den arbetskraft de behöver för upptagning, skörd och plockning av bär, grönsaker och andra produkter, säger Blomqvist.


Lehdistötiedote 7.4.2020

Tärkeä päätös kotimaiselle ruoantuotannolle

Hallitus on tehnyt tärkeän päätöksen kotimaisen huoltovarmuuden, kotimaisen ruoantuotannon ja viljelijöiden toimintamahdollisuuksien kannalta. Päätös sisältää luettelon aloista ja tehtävistä, joissa on välttämätöntä saada ulkomaista työvoimaa koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta.

- Monille tuli ehkä yllätyksenä se, kuinka riippuvaisia olemme ulkomaisesta työvoimasta alkutuotannossa, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Joka vuosi Suomeen tulee noin 15 000 ulkomaista kausityöntekijää työskentelemään puutarha-, marja- ja kasvihuoneviljelyssä tai kalataloudessa. Suurin osa on osaavia ihmisiä, jotka palaavat vuosi toisensa jälkeen eivätkä siksi tarvitse kattavaa ohjeistusta tehtäviin.

- Hallituksen laatimat suuntaviivat tarvittaville toimenpiteille ovat tärkeät, jotta pystymme saamaan ainakin osan tarvittavasta työvoimasta tänne, ja että maatalous- ja puutarha-ala sekä kalatalous ovat huomioitu luettelossa kriittisen tärkeistä aloista. Samaan aikaan ala tarvitsee myös kotimaisia työntekijöitä, emme pärjää ainoastaan ulkomaalaisilla työntekijöillä. Haluamme viestittää, että tämä on mahdollisuus niille, jotka nyt tarvitsevat tuloja.

Haasteena on saada ulkomaiset työntekijät fyysisesti tänne. Meidän on myös varmistettava, että tänne tulevat, tulevat karanteenin kautta. Työnantajan tehtäväksi jää kuljetuksen järjestäminen ja karanteenin kaltaisten olosuhteiden takaaminen, mutta hallituksen päätös antaa mahdollisuuden niille, jotka tulevat tänne työskennelläkseen alkutuotannossa.

- Oli erittäin tärkeää, että hallitus pystyi tekemään tämän linjauksen niin nopeasti. Suuri osa työvoimasta tarvitaan nyt viljelykauden alkaessa, mutta lisäksi tämä takaa viljelijöille mahdollisuuden hankkia tarvittavaa työvoimaa marjojen, vihannesten ja muiden tuotteiden korjuuseen, Blomqvist sanoo.