Pressmeddelanden

Viktigt att stödja företagen

Skriven den .
Pressmeddelande 24.4.2020

Minister Thomas Blomqvist betonar att de företag som har svårigheter ska få hjälp att klara sig ur coronakrisen. Regeringen har tagit till ett flertal åtgärder för att företagen ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också långsiktigt.

- Välmående företag, som hamnat i svårigheter ska inte behöva gå i konkurs som en följd av den oväntade coronavoruskrisen, som företagen inte kunnat rå för. Det är viktigt att vårt näringsliv ges möjligheter att tänka även på tiden efter corona, och att näringslivet även förblir mångsidigt. Därför har regeringen gått in för olika former av stöd till allt från ensamföretagare till storföretag, säger minister Thomas Blomqvist.

Rambudgeten stöder jämställdhetsmålen

Skriven den .
Pressmeddelande 21.4.2020

Idag behandlar riksdagen regeringens förslag om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren. Rambudgeten ska stöda Finlands väg ut ur den pågående coronakrisen. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ser förutom de stora ekonomiska satsningarna för att lindra de effekter som coronakrisen har på landets ekonomi även de fortsatta åtgärderna för att stärka jämställdheten som viktiga i fyraårsramen.

- Åtgärderna i rambudgeten stärker vårt människorättsarbete och vårt arbete på att förebygga könsbaserat våld. Dessutom stöder den implementeringen av Istanbulkonventionen. Det här arbetet fortsätter vara av stor vikt, under och efter coronaepidemin, säger Blomqvist.

SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Skriven den .
Pressmeddelande 8.4.2020

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

Viktigt beslut för inhemsk matproduktion

Skriven den .
Pressmeddelande 7.4.2020

Regeringen har fattat ett viktigt beslut med tanke på den inhemska försörjningsberedskapen, den inhemska matproduktionen och odlarnas verksamhetsmöjligheter. Beslutet innehåller en förteckning över de näringar och uppgifter där det är nödvändigt att kunna få in utländsk arbetskraft, trots de restriktioner som finns på grund av coronaviruset.

- Det kanske kom som en överraskning för många hur beroende vi är av den utländska arbetskraften inom primärproduktionen, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhetsfrågor.

Nordiskt samarbete även i COVID-19-krisen

Skriven den .
Pressmeddelande 7.4.2020

Regeringen beslutade idag att förlänga tiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna till Sverige och Norge samt om begränsning av trafiken. I fortsättningen tillåts fortfarande den mest nödvändiga pendeltrafiken och alla som anländer till Finland är skyldiga att följa finska hälsomyndigheternas anvisningar. Det här är nödvändigt för att dämpa smittspridningen så att sjukvårdskapaciteten i norra Finland räcker till.

- Som nordisk samarbetsminister är det viktigt för mig att värna om det nordiska samarbetet även i undantagstider. Trafiken mellan Sverige och Finland i norr är nu begränsad, men gränsen är inte och har aldrig varit helt stängd. Lösningarna och begränsningarna för dem som rör sig över gränsen är gjorda i samförstånd med Sverige och Norge och det är viktigt att vi verkar tillsammans, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Suuri pettymys Länsi-Uudenmaan alueelle ja sen asukkaille

Skriven den .
Lehdistötiedote 6.4.2020

Olen todella pettynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallituksen puolueisiin, jotka äänestivät Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen säilyttämistä vastaan, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

- Päätös aiheuttaa tuskaa ja ahdistusta. Se johtaa moniin käytännön ongelmiin alueen hoitoa tarvitseville asukkaille ja vaikuttaa hyvin negatiivisesti myös alueen elinvoimaan. Merkille pantavaa on, että päätös on tehty keskellä pandemiaa, joka on iskenyt kovaa myös Suomessa ja Uudellamaalla. HUSin pitäisi nyt keksittyä koronaepidemian hoitamiseen ja pitää huolta, että myös Raaseporin sairaala on varustettu epidemian hoitoon.

- Olen pettynyt, mutta myös ärsyyntynyt ja turhautunut HUSin päätöksentekijöiden haluttomuuteen kuunnella ja ottaa huomioon alueen toiveita ja vaatimuksia sekä kaikkia niitä hyviä perusteluita, joita yhtenäinen joukko alueen edustajia ovat esittäneet yhteispäivystyksen säilyttämisen puolesta. Kysynkin, mitä varten asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää sairaalan yhteispäivystyksen jatkoa, ja pyydettiin kunnilta ja vähemmistökieliseltä lautakunnalta ynnä muilta lausuntoja, jos niillä ei olisi minkäänlaista vaikutusta päätökseen? Onko todella niin, että kaikki viisaus tässä asiassa on HUSin johdolla ja hallituksella?