Pressmeddelanden

Blomqvist: Basväghållningen avgörande för bygderna!

Skriven den .

Under den gångna veckan har riksdagen diskuterat regeringens proposition till statsbudget för år 2012. I remissdebatten lyfte riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) upp vikten av att hålla den existerande infrastrukturen i skick.

Pressmeddelande om Sjundeå

Skriven den .

Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist:

Sjundeå kommunfullmäktige beslöt ordna en folkomröstning om en eventuell samgång med Lojo uttryckligen för att politikerna ville höra kommuninvånarna. Valresultatet visar att en klar majoritet av Sjundeåborna inte vill att Sjundeå sammanslås med Lojo.

Blomqvist: Nylands Brigad är en viktig del av det finländska försvaret!

Skriven den .

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är oroad över Sannfinländarnas inställning till Nylands Brigad. Sannfinländarnas nyinvalde riksdagsledamot, Jussi Niinistö, har uttalat sig om partiets försvarspolitiska åsikter. Till Yles TV- nyheter säger han att partiet inte vill minska på garnisonernas antal, men om någon garnison måste dras in, står Nylands Brigad högst på nedskärningslistan. Enligt Niinistö finns det vare sig militär- eller regionpolitiska grunder för brigadens existens, utan enbart språkpolitiska orsaker.

Blomqvist: Glädjande nyheter gällande Raseborgs ishall!

Skriven den .

Idag har Undervisnings- och kulturministeriet slagit fast årets investeringsstöd för idrottsanläggningar. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) välkomnar beslutet att Raseborgs ishall finns med bland de idrottsbyggen som kommer att få understöd.

- Kultur- och idrottsministerns beslut är mycket glädjande. Den planerade ishallen i Raseborg är viktig för hela Västnyland, konstaterar Blomqvist.

Blomqvist: De regionala polisenheternas ställning bör klargöras

Skriven den .

De regionala enheterna inom polisförvaltningen måste ges förutsättningar att kunna trygga den svenskspråkiga servicen. Det här konstaterar riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) i ett skriftligt spörsmål till regeringen.

De senaste åren har polisförvaltningen genomgått en omfattande reform. Antalet polisinrättningar har minskat från 90 till 24 och en ny styrnings- och ledningsmodell har introducerats.