Pressmeddelanden

Blomqvist chattade med medlemmar ur Barnens Parlament

Skriven den .

På torsdagen den 15 april träffade Thomas Blomqvist den nya ordföranden för Barnens Parlament i Finland, Aleksiina Astala, 13 år. Med var även första viceordförande, 11-åriga Petra Korpi-Tassi. Tillsammans chattade de med medlemmar från olika delar av Finland. Barnens Parlament i Finland verkar för barnens rätt att bli hörda i samhället. Parlamentet fungerar som ett forum där barnen kan lägga fram sina förslag eller frågor till olika myndigheter och beslutsfattare. Varje kommun kan utse en representant.