Pressmeddelanden

Blomqvist: De regionala polisenheternas ställning bör klargöras

Skriven den .

De regionala enheterna inom polisförvaltningen måste ges förutsättningar att kunna trygga den svenskspråkiga servicen. Det här konstaterar riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) i ett skriftligt spörsmål till regeringen.

De senaste åren har polisförvaltningen genomgått en omfattande reform. Antalet polisinrättningar har minskat från 90 till 24 och en ny styrnings- och ledningsmodell har introducerats.

Blomqvist: Mera frukt i skolorna!

Skriven den .

I ett skriftligt spörsmål till regeringen frågar Thomas Blomqvist (SFP) vad regeringen tänker göra för att öka på konsumtionen av bär, frukter och grönsaker bland skolbarn.

Blomqvist noterar att Finland och Sverige nu är de enda medlemsländer som står utanför EU:s skolfruktprogram. Programmet introducerades för att motverka den ökade förekomsten av överviktiga barn inom EU, och på hösten inleds dess andra verksamhetsår.

Blomqvist chattade med medlemmar ur Barnens Parlament

Skriven den .

På torsdagen den 15 april träffade Thomas Blomqvist den nya ordföranden för Barnens Parlament i Finland, Aleksiina Astala, 13 år. Med var även första viceordförande, 11-åriga Petra Korpi-Tassi. Tillsammans chattade de med medlemmar från olika delar av Finland. Barnens Parlament i Finland verkar för barnens rätt att bli hörda i samhället. Parlamentet fungerar som ett forum där barnen kan lägga fram sina förslag eller frågor till olika myndigheter och beslutsfattare. Varje kommun kan utse en representant.