Pressmeddelanden

Blomqvist om Raseborgs sjukhus framtid: Enorm besvikelse för regionen och befolkningen

Skriven den .
Pressmeddelande 6.4.2020

- Jag är enormt besviken på de styrelsemedlemmar och partier som i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) röstade emot en fortsatt samjour vid Raseborgs sjukhus, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är ett beslut som skapar smärta och ångest och ger en massa praktiska problem för befolkningen som behöver vård samtidigt som beslutet drabbar hela regionens livskraft mycket negativt. Beslutet togs dessutom mitt i en pandemi som också drabbat Finland och Nyland.

HNS borde nu koncentrera sig på att sköta coronaepidemin och se till att också Raseborgs sjukhus är väl rustat att delta i bekämpandet av den.

- Jag är inte bara enormt besviken utan också irriterad och frustrerad över att beslutsfattarna i HNS varit oemottagliga för regionens önskemål och krav samt för alla de goda argument en enig skara av representanter för regionen framfört. Till vilken nytta var det att tillsätta en arbetsgrupp som hade som uppgift att utreda en fortsatt samjour vid sjukhuset, att begära utlåtanden från kommuner och den språkliga nämnden med flera – ifall slutresultatet ändå var givet på förhand? Är det faktiskt så att all vishet sitter centralt hos HNS ledning och styrelse – och inte hos befolkningen och personalen med en daglig och naturlig anknytning till Raseborgs sjukhus?

Pöyristyttävää HUS

Skriven den .
Lehdistötiedote 2.4.2020

Ministeri Thomas Blomqvist pitää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tulevan maanantain kokouksen valmistelutyötä pöyristyttävänä. HUSin hallitus tulee maanantaina ottamaan kantaa Raaseporin sairaalan toiminnan tulevaisuudesta. Tarkalleen ottaen on kysymys Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamisesta tai säilyttämisestä. Valmistelussa esitetään yhteispäivystyksen lakkauttamista, vaikka hallituksen tilaamien selvitysten ja kuntien, eli omistajien, lausuntojen perusteella yhteispäivystys halutaan säilyttää.

- On käsittämätöntä, että valmistelussa esitetään Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamista. Näyttää siltä, ettei haluta ottaa huomioon selvityksiä ja lausuntoja, jotka puhuvat yksimielisesti yhteispäivystyksen puolesta. Sen lisäksi ei löydy minkäänlaista halua ottaa huomioon nykyiset olosuhteet. Tilanteessa, jossa Suomi on koronaepidemiasta johtuen poikkeustilassa, on täysin järjetöntä heikentää terveydenhuoltoa maakunnassa, jossa on todettu eniten COVID-19 tapauksia Suomessa. Nyt pitäisi keskittyä siihen, miten kaikkia sairaaloita vahvistetaan Suomessa, Blomqvist sanoo.

Oacceptabelt HUS!

Skriven den .
Pressmeddelande 2.4.2020

Minister Thomas Blomqvist anser att beredningen inför Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelsemöte inkommande måndag är oacceptabel. HUS-styrelse ska då ta ställning till framtiden för Raseborgs sjukhus verksamhetsformer. Mer specifikt handlar det om slopande eller bevarande av samjour vid Raseborgs sjukhus. Beredningen föreslår ett slopande trots att de utredningar styrelsen bett om och utlåtanden kommunerna, det vill säga ägarna, gett talar för en bevarad samjour.

- Det är obegripligt att beredningen föreslår en slopad samjour för Raseborgs sjukhus. Det saknas vilja att beakta utredningar och utlåtanden, som entydigt talar för att ha kvar samjouren. Det finns inte heller någon ambition att beakta rådande omständigheter. Det är helt galet att i tider då Finland hotas av en pågående epidemi och i rådande undantagstillstånd välja att försvaga vården i det landskap i Finland där det uppdagats flest fall av COVID-19. Nu borde man fokusera på hur man kan stärka samtliga sjukhus möjligheter att verka, säger minister Blomqvist.

Svåra men nödvändiga beslut

Skriven den .
Pressmeddelande 26.3.2020

Regeringen har beslutat att avgränsa Nyland från de övriga landskapen från och med den 27 mars till den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

- Det är svåra, men nödvändiga beslut som har fattats och som föregåtts av grundliga diskussioner och utredningar. Att Nyland isoleras bedömer vi att är nödvändigt för att dämpa smittspridningen till övriga delar av landet så att sjukvårdens intensivvårdskapacitet räcker till och rätten till liv kan tryggas, säger minister Thomas Blomqvist.

Norden är starkare tillsammans

Skriven den .
Pressmeddelande 23.3.2020

- Det är med blandade känslor vi i dag får fira Nordens dag. Alla offentliga tillställningar är avbokade och vår fria rörlighet mellan länderna är begränsad på grund av COVID-19. Samtidigt har jag under de senaste veckorna kunnat se att det nordiska samarbetet fungerat också i kristid. Jag håller kontakt med mina ministerkolleger i de nordiska länderna för att exempelvis diskutera vilka nya och plötsliga gränshinder som kan uppstå för våra medborgare i våra gränsregioner, säger minister Thomas Blomqvist, med ansvar för nordiskt samarbete och jämställhet.

Regeringens massiva stödpaket är både välkommet och nödvändigt

Skriven den .
Pressmeddelande 20.3.2020

- För att dämpa de negativa ekonomiska följdverkningar som coronaviruset orsakar, har vi i dag i regeringen fattat ett viktigt beslut om ett aldrig tidigare skådat stödpaket. Regeringens beslut innebär en satsning på 15 miljarder euro och tillsammans med andra statliga åtgärder från Finlands Bank, Finnvera och Finansinspektionen stiger det statliga stödpaketet till ungefär 50 miljarder, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

I paketet ingår konkreta åtgärder som hjälper alla företagsformer och åtgärder som tar sikte på att förhindra att företag går i konkurs och åtgärder med vilka vi bekämpar en massarbetslöshet.