Pressmeddelanden

Antakaa Raaseporin sairaalan jatkaa!

Skriven den .
Lehdistötiedote 3.3.2020

Keskustelu Raaseporin sairaalan tulevaisuudesta käy kuumana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) käsittelee asiaa ja tulee keväällä antamaan lausuntonsa, joka perustuu Raaseporin sairaalan toimintamallia käsittelevän työryhmän loppuraporttiin. Silloin päätetään jos sairaala voi tulevaisuudessa tarjota yhteispäivystystä vai ei. Lakkautettu yhteispäivystys Raaseporin sairaalassa tarkoittaisi, että anestesiaa vaativat leikkaukset lopetettaisiin.

- Olen vilpittömästi huolissani Länsi-Uudenmaan väestön yhtäläisestä oikeudesta terveydenhuoltoon ja heidän potilasturvallisuudestaan. Jos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päättää luopua laajasta päivystyksestä, he heikentävät alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa Länsi-Uudellamaalla.Tätä ei voida hyväksyä, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

Låt Raseborgs sjukhus fortsätta!

Skriven den .
Pressmeddelande 3.3.2020

Diskussionen om Raseborgs sjukhus osäkra framtid går het. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har frågan på sin agenda och kommer i vår att ge sitt utlåtande om en arbetsgrupps slutrapport om verksamhetsmodellen för sjukvården på Raseborgs sjukhus. Då avgörs om sjukhuset i framtiden kan fortsätta med samjour eller inte. En slopad samjour vid Raseborgs sjukhus skulle betyda att operationer under anestesi skulle upphöra.

- Jag är uppriktigt oroad för den västnyländska befolkningens rätt till jämlik vård och deras patientsäkerhet i framtiden. Ifall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse väljer att slopa vår omfattande jour kommer de att försvaga den regionala och sociala jämlikheten i Västnyland. Det är helt oacceptabelt, säger minister Thomas Blomqvist.

Ett viktigt steg mot en jämställd familjeledighet

Skriven den .
Pressmeddelande 5.2.2020

Enligt den planerade familjeledighetsmodellen som presenterades i dag ökar det sammanlagda antalet dagpenningsdagar. Båda föräldrarna får en lika stor kvot, 164 dagar, varav den ena föräldern kan ge den andra 69 dagar ur den egna kvoten.

Enligt jämställdhetsminister Thomas Blomqvist är reformen av familjeledigheterna ett viktigt steg framåt. Reformen framskrider med fokus på familjers och barns välmående och att jämställdheten i arbetslivet främjas.

– Uppdateringen av familjeledigheterna behövs. Den medför ökad flexibilitet, vilket underlättar familjernas vardag samtidigt som den beaktar olika slags familjekonstellationer. Jag är också övertygad om att reformen i långa loppet också stöder sysselsättningen, säger Blomqvist.

Jämställdhet främjar sysselsättningen

Skriven den .
Pressmeddelande 30.1.2020

Denna vecka har diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen i ett gemensamt uttalande fäst uppmärksamheten vid hur diskriminering har en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, måste arbetet för jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand med arbetet för sysselsättningsmålen.

– Fortfarande finns många som inte får jobba i den mån de vill och kan, på grund av fördomar och diskriminerande strukturer. Jämställdhet och jämlikhet är en människorättsfråga och en viktig pusselbit i arbetet för att främja sysselsättningen, säger Blomqvist.

SFP:s ministrar: Dags för nordiskt e-id

Skriven den .
Pressmeddelande 21.1.2020

Det har redan i flera år varit uttalat att det ska vara lättare att skaffa mobilabonnemang och öppna bankkonto i Norden, när den gemensamma elektroniska identifikationen (e-id) – som SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, länge arbetat för – framskrider. Enligt henne är det viktigt att också finländska myndigheter hänger med i utvecklingen, då Danmark och Norge gör framsteg. SFP hoppas se konkreta resultat även i Finland och att frågan prioriteras.

- Nordens vision är att bli världens mest hållbara och integrerade region. För att det ska uppnås måste vi som människor kunna leva våra dagliga liv så problemfritt som möjligt, även över landsgränserna. Den politiska viljan är klar och det är viktigt att också Finland nu jobbar helhjärtat på myndighetsnivå för att nordiska e-id ska bli verklighet, säger Henriksson.

Thomas Blomqvist är minister för nordiskt samarbete. Även han vill underlätta individers möjligheter att smidigt kunna flytta, studera, arbeta och för företag att idka handel i de nordiska länderna.

- Elektronisk identifiering har varit och är en prioritetsfråga för SFP i det nordiska samarbetet. Vår vardag blir allt mer digitaliserad vilket i sig ofta är praktiskt, då vi i vår smarttelefon kan sköta allt från bankärenden till kommunikation med myndigheter till förnyande av bibliotekslån. Då Finland bygger upp ett elektroniskt system att identifiera sig måste det vara modernt och kompatibelt med övriga nordiska och baltiska ländernas system. E-id är en av de gränshindersfrågor som jag kommer att prioritera, säger Blomqvist.

SFP:s ministrar: Östra kustbanan behövs

Skriven den .
Pressmeddelande 21.1.2020

SFP:s ministrar Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist anser att den nya tågförbindelsen från Helsingfors österut som nämns i regeringsprogrammet borde gå längs kusten via Borgå-Lovisa-Kotka österut.

- För ett land som Finland är fungerande kommunikationer och infrastruktur helt A & O. Här spelar goda tågförbindelser en viktig roll. Därför förtjänar också Östra Nyland en järnväg som gynnar hela regionen. Östra kustbanan behövs, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Den östra kustbanan skulle gynna pendlingen till huvudstadsregionen, vara smart ur klimatsynvinkel, knyta nya orter till järnvägsnätet och överlag ha en enorm betydelse för utvecklingen av Östra Nyland som region, säger minister Thomas Blomqvist.