Pressmeddelanden

SFP:s ministrar: Regeringen tar ansvar för Finland

Skriven den .
Pressmeddelande 8.4.2020

Regeringen har idag fattat beslut om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren, samt om den andra tilläggsbudgeten som fokuserar på den rådande corona-pandemin. SFP:s ministrar justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ser en tilläggsbudget och en budgetram som är exceptionella och strävar till att rädda företagen och välfärdsstaten samt stödja Finland på en väg ur krisen.

Viktigt beslut för inhemsk matproduktion

Skriven den .
Pressmeddelande 7.4.2020

Regeringen har fattat ett viktigt beslut med tanke på den inhemska försörjningsberedskapen, den inhemska matproduktionen och odlarnas verksamhetsmöjligheter. Beslutet innehåller en förteckning över de näringar och uppgifter där det är nödvändigt att kunna få in utländsk arbetskraft, trots de restriktioner som finns på grund av coronaviruset.

- Det kanske kom som en överraskning för många hur beroende vi är av den utländska arbetskraften inom primärproduktionen, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhetsfrågor.

Nordiskt samarbete även i COVID-19-krisen

Skriven den .
Pressmeddelande 7.4.2020

Regeringen beslutade idag att förlänga tiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna till Sverige och Norge samt om begränsning av trafiken. I fortsättningen tillåts fortfarande den mest nödvändiga pendeltrafiken och alla som anländer till Finland är skyldiga att följa finska hälsomyndigheternas anvisningar. Det här är nödvändigt för att dämpa smittspridningen så att sjukvårdskapaciteten i norra Finland räcker till.

- Som nordisk samarbetsminister är det viktigt för mig att värna om det nordiska samarbetet även i undantagstider. Trafiken mellan Sverige och Finland i norr är nu begränsad, men gränsen är inte och har aldrig varit helt stängd. Lösningarna och begränsningarna för dem som rör sig över gränsen är gjorda i samförstånd med Sverige och Norge och det är viktigt att vi verkar tillsammans, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Suuri pettymys Länsi-Uudenmaan alueelle ja sen asukkaille

Skriven den .
Lehdistötiedote 6.4.2020

Olen todella pettynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallituksen puolueisiin, jotka äänestivät Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen säilyttämistä vastaan, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

- Päätös aiheuttaa tuskaa ja ahdistusta. Se johtaa moniin käytännön ongelmiin alueen hoitoa tarvitseville asukkaille ja vaikuttaa hyvin negatiivisesti myös alueen elinvoimaan. Merkille pantavaa on, että päätös on tehty keskellä pandemiaa, joka on iskenyt kovaa myös Suomessa ja Uudellamaalla. HUSin pitäisi nyt keksittyä koronaepidemian hoitamiseen ja pitää huolta, että myös Raaseporin sairaala on varustettu epidemian hoitoon.

- Olen pettynyt, mutta myös ärsyyntynyt ja turhautunut HUSin päätöksentekijöiden haluttomuuteen kuunnella ja ottaa huomioon alueen toiveita ja vaatimuksia sekä kaikkia niitä hyviä perusteluita, joita yhtenäinen joukko alueen edustajia ovat esittäneet yhteispäivystyksen säilyttämisen puolesta. Kysynkin, mitä varten asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää sairaalan yhteispäivystyksen jatkoa, ja pyydettiin kunnilta ja vähemmistökieliseltä lautakunnalta ynnä muilta lausuntoja, jos niillä ei olisi minkäänlaista vaikutusta päätökseen? Onko todella niin, että kaikki viisaus tässä asiassa on HUSin johdolla ja hallituksella?

Blomqvist om Raseborgs sjukhus framtid: Enorm besvikelse för regionen och befolkningen

Skriven den .
Pressmeddelande 6.4.2020

- Jag är enormt besviken på de styrelsemedlemmar och partier som i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) röstade emot en fortsatt samjour vid Raseborgs sjukhus, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är ett beslut som skapar smärta och ångest och ger en massa praktiska problem för befolkningen som behöver vård samtidigt som beslutet drabbar hela regionens livskraft mycket negativt. Beslutet togs dessutom mitt i en pandemi som också drabbat Finland och Nyland.

HNS borde nu koncentrera sig på att sköta coronaepidemin och se till att också Raseborgs sjukhus är väl rustat att delta i bekämpandet av den.

- Jag är inte bara enormt besviken utan också irriterad och frustrerad över att beslutsfattarna i HNS varit oemottagliga för regionens önskemål och krav samt för alla de goda argument en enig skara av representanter för regionen framfört. Till vilken nytta var det att tillsätta en arbetsgrupp som hade som uppgift att utreda en fortsatt samjour vid sjukhuset, att begära utlåtanden från kommuner och den språkliga nämnden med flera – ifall slutresultatet ändå var givet på förhand? Är det faktiskt så att all vishet sitter centralt hos HNS ledning och styrelse – och inte hos befolkningen och personalen med en daglig och naturlig anknytning till Raseborgs sjukhus?

Pöyristyttävää HUS

Skriven den .
Lehdistötiedote 2.4.2020

Ministeri Thomas Blomqvist pitää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tulevan maanantain kokouksen valmistelutyötä pöyristyttävänä. HUSin hallitus tulee maanantaina ottamaan kantaa Raaseporin sairaalan toiminnan tulevaisuudesta. Tarkalleen ottaen on kysymys Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamisesta tai säilyttämisestä. Valmistelussa esitetään yhteispäivystyksen lakkauttamista, vaikka hallituksen tilaamien selvitysten ja kuntien, eli omistajien, lausuntojen perusteella yhteispäivystys halutaan säilyttää.

- On käsittämätöntä, että valmistelussa esitetään Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lakkauttamista. Näyttää siltä, ettei haluta ottaa huomioon selvityksiä ja lausuntoja, jotka puhuvat yksimielisesti yhteispäivystyksen puolesta. Sen lisäksi ei löydy minkäänlaista halua ottaa huomioon nykyiset olosuhteet. Tilanteessa, jossa Suomi on koronaepidemiasta johtuen poikkeustilassa, on täysin järjetöntä heikentää terveydenhuoltoa maakunnassa, jossa on todettu eniten COVID-19 tapauksia Suomessa. Nyt pitäisi keskittyä siihen, miten kaikkia sairaaloita vahvistetaan Suomessa, Blomqvist sanoo.