Tal

Inlägg i budgetdebatten

Skriven den .
Inlägg i budgetdebatten 15.12.2014 angående 2015 års statsbudget

Värderade herr talman!

Vi har redan flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr också ett flertal säkert framför oss. I det här läget kan ingen vänta sig stora förbättringar heller i statsbudgeten i form av nya eller ökade anslag, utan det vi behöver allra mest just nu är nya modeller eller strukturer för att klara av att finansiera vår välfärd. I svåra tider är det också så att alla får dra sitt strå till stacken. Den offentliga sektorn måste effektiveras och strukturella reformer är nödvändiga. Balanseringen av ekonomin är ett av de viktigaste målen för både riksdag och regering. För att lyckas med det krävs att vi gör upp en ansvarsfull budget. Regeringens budgetförslag innebär att skuldsättningen inte ökar lika snabbt som under de senaste åren. Och det är naturligtvis bra. Men fortfarande hamnar vi att låna drygt 4 miljarder euro för att täcka de planerade utgifterna.

Ökad ojämnlikhet i samhället

Skriven den .
Gruppanförande i interpellationsdebatten 23.9.2014 om den ökande ojämnlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem

Värderade talman!

Interpellationen tar upp ett viktigt problem. Låginkomsttagares försörjningsproblem är väsentligt att tackla både under ekonomiskt bättre och sämre tider. Välfärdssamhällets hela idé bygger ju på att alla grupper i samhället kan leva ett människovärdigt liv. Men när vi diskuterar social ojämlikhet är det ändå skäl att ge en rättvis bild av nuläget. Ledamot Puumala och de övriga interpellanterna har valt att beskriva klyftorna i vårt samhälle i mycket dramatiska ordval. Det är sant att vi hela tiden måste vara på vår vakt så att de sociala klyftorna i samhället inte fördjupas, men det finns högst relevanta undersökningar som inte målar verkligheten i lika dystra färger.