Tal

Gruppanförande i remissdebatten

Skriven den .
Gruppanförande i remissdebatten 24.2.2015 angående Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Värderade herr talman!

Det är bra att riksdagen kan föra en grundlig debatt om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. Som det konstateras i statsrådets redogörelse är säkerhetsläget i Irak fortsatt svårt. Radikalislamistiska terroristorganisationen Isil behärskar omfattande territorier i Irak. Kort kan man säga att Isil är ett hot mot alla. Det här kan vi inte heller i vårt land blunda för. Finland ska ta sitt ansvar och vara med och tackla problemet. Regeringen har för ett år sedan fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism. Fokus i bekämpningen ligger på det förebyggande arbetet. För att motverka radikalisering och extremism behövs en politik som förebygger utslagning och diskriminering.

Inlägg i budgetdebatten

Skriven den .
Inlägg i budgetdebatten 15.12.2014 angående 2015 års statsbudget

Värderade herr talman!

Vi har redan flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr också ett flertal säkert framför oss. I det här läget kan ingen vänta sig stora förbättringar heller i statsbudgeten i form av nya eller ökade anslag, utan det vi behöver allra mest just nu är nya modeller eller strukturer för att klara av att finansiera vår välfärd. I svåra tider är det också så att alla får dra sitt strå till stacken. Den offentliga sektorn måste effektiveras och strukturella reformer är nödvändiga. Balanseringen av ekonomin är ett av de viktigaste målen för både riksdag och regering. För att lyckas med det krävs att vi gör upp en ansvarsfull budget. Regeringens budgetförslag innebär att skuldsättningen inte ökar lika snabbt som under de senaste åren. Och det är naturligtvis bra. Men fortfarande hamnar vi att låna drygt 4 miljarder euro för att täcka de planerade utgifterna.

Ökad ojämnlikhet i samhället

Skriven den .
Gruppanförande i interpellationsdebatten 23.9.2014 om den ökande ojämnlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem

Värderade talman!

Interpellationen tar upp ett viktigt problem. Låginkomsttagares försörjningsproblem är väsentligt att tackla både under ekonomiskt bättre och sämre tider. Välfärdssamhällets hela idé bygger ju på att alla grupper i samhället kan leva ett människovärdigt liv. Men när vi diskuterar social ojämlikhet är det ändå skäl att ge en rättvis bild av nuläget. Ledamot Puumala och de övriga interpellanterna har valt att beskriva klyftorna i vårt samhälle i mycket dramatiska ordval. Det är sant att vi hela tiden måste vara på vår vakt så att de sociala klyftorna i samhället inte fördjupas, men det finns högst relevanta undersökningar som inte målar verkligheten i lika dystra färger.