Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sociala Medier

I december gav jag en intervju för NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring. Samtalet kretsade kring hållbar och jämställd utbildning, om nordiska gränshinder och det unika med nordisk utbildning. Tack till redaktören Camilla Lindberg för ett bra samtal!

Du kan lyssna på ...podcasten via den här länken:

Image for shared link
Intervju med Thomas Blomqvist, finländsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Thomas Blomqvist är en finländsk minister med ansvar för nordiskt samarbete och jämställdhet. Han är också bonde och driver ett jordbruk i byn...

soundcloud.com

Yhteisen maatalouspolitiikan päätarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin alueella ja siis meillä täällä Suomessa, jatkossakin pystytään kannattavasti tuottamaan elintarvikkeita #cap
Kolumni ⁦⁦@ETELAcom⁩ ...https://www.thomasblomqvist.fi/fi/kolumnit/eun-maatalouspolitiikka-toteutetaan-kansallisesti/#more-1924

Min kolumn i ⁦@VastraNyland⁩ vid årsskiftet. https://www.thomasblomqvist.fi/kolumner/ett-ar-i-aterblick/

Alltsedan pandemin började har det många gånger sagts att vi lever i exceptionella tider, och det är kanske något av en klyscha att säga att det gångna året varit speciellt, men icke desto mindre är det sant.

2021 årets sista kolumn av mig i Västra Nyland, en återblick till ...året som gått fanns att läsa i tidningen på nyårsaftonen.

https://www.vastranyland.fi/artikel/ett-ar-i-aterblick/

Image for shared link
Ett år i återblick

Året 2021 lider mot sitt slut. Alltsedan pandemin började har det många gånger sagts att vi lever i exceptionella tider, och det är kanske ...

www.thomasblomqvist.fi

@ThomasBlomqvis7 "EU:n maatalouspolitiikka toteutetaan kansallisesti" https://etela.com/2021/12/22/eun-maatalouspolitiikka-toteutetaan-kansallisesti/

Mitt tal under budgetens reponsdebatt i riksdagen på onsdag. Puheevuoroni eduskunnan palautekeskustelussa valtion budjetista keskiviikkona 15.12.:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Suomi on, kuten tiedätte, tänä vuonna toiminut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana, ja ...keskeinen viestimme on ollut ”Pohjoismaat, yhdessä”. Suomi on edistänyt puheenjohtajana pohjoismaista visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visiota on edistetty kolmella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola sekä sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Värderade talman! Hållbarhet och integration har varit ledord för våra tre ordförandeskapsprojekt.

Ett projekt strävar efter att främja en gränsöverskridande vardag med hjälp av nya digitala lösningar, ett annat skapar nordiska kompetensnätverk för cirkulär ekonomi inom byggbranschen och det tredje projektet består av två oberoende forskningsinsatser.

Den första delen har granskat de samhälleliga konsekvenserna av inresebegränsningarna medan den andra delen har analyserat Ålands, Grönlands och Färöarnas deltagande i det nordiska samarbetet som ett exempel på hållbar demokrati.

Koronapandemia on luonnollisesti näkynyt myös ministerineuvoston työssä. Esimerkiksi pohjoismainen yhteistyö kriisiaikana sekä huoltovarmuusyhteistyö, jonka tiivistämisestä Pohjoismaiden pääministerit antoivat yhteisen julkilausuman marraskuun alussa, ovat olleet puheenjohtajuuskautemme keskeisiä teemoja.

Aina tärkeän ja ajankohtaisen rajaestetyön osalta haluan erikseen nostaa esiin Pohjoismaiden edustajista koostuvan rajaesteneuvoston mandaatin uusimisen.

Arvoisa puhemies! Vielä vähän tasa-arvosta:

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimeenpano on käynnissä. Mukana ovat kaikki ministeriöt, ja toimenpiteitä tehdään pääosin ministeriöiden perusrahoituksella. Lisärahoitusta osoitetaan tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmiin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain. Samapalkkaisuuden edistämistä jatketaan. Hallituksen palkka-avoimuutta koskevan esityksen on tarkoitus lähteä lausunnolle ensi vuoden alkupuolella. Myös samapalkkaisuusohjelman toimeenpano on alkanut. Lisäksi hallituksen tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelu on meneillään, ja tavoitteena on, että selonteko annetaan eduskunnalle ensi vuoden alkupuolella.

Tasa-arvon edistäminen edellyttää laajaa yhteistyötä yhteiskunnassa. Monet kansalaisjärjestöt ja sidosryhmät tekevät äärimmäisen arvokasta työtä tasa-arvon edistämiseksi maassamme. Onkin tärkeää varmistaa keskeisten tasa-arvopolitiikkaan osallistuvien järjestöjen rahoituksen jatkuvuus, ja haluan tässä yhteydessä myös kiittää eduskuntaa tasa-arvojärjestöille osoitetusta lisämäärärahasta.

Arvoisa puhemies! Hallituksen työ sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämiseksi jatkuu. Tällä budjettikierroksella VM tarkensi ohjeitaan, ja ministeriöt ovat onnistuneet tasa- arvoyhteenvedoissaan aiempaa paremmin. Mutta tiedostamme myös sen, että työtä on kuitenkin edelleen syytä jatkaa.

Minunkin puolestani kiitos valiokunnalle ja koko eduskunnalle tästä budjettikäsittelystä. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. — Kiitos, tack.

Ministerit @HSarkkinen, @ThomasBlomqvis7 ja @MikkonenKrista hakevat tämän päivän pyöreässä pöydässä yhteisiä ratkaisuja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi pelastusalan toimijoiden kanssa. #seksuaalinenhäirintä #STOPseksuaalinenhäirintä

Regeringen godkände igår Finlands nationella plan för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP). Avsikten med den gemensamma jordbrukspolitiken är att garantera en lönsam livsmedelsproduktion inom EU och för vår del i Finland. jag tycker den nationella planen regeringen godkände är ...balanserad. Den är ett viktigt medel för att verkställa EU:s jordbrukspolitik och för att vi också i framtiden i Finland kan producera världens renaste och hälsosammaste livsmedel som innehåller minst pesticider och antibiotika.

Image for shared link
Finlands nationella plan för EU:s jordbrukspolitik är balanserad

Regeringen godkände i dag Finlands nationella plan för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP). Varje medlemsland skall sända in sin plan...

www.thomasblomqvist.fi