Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sociala Medier

Regeringens förslag till budget 2022 blev klart för två veckor sedan och nästa vecka är budgetförslaget i remissdebatt i riksdagen. Statsbudgeten handlar i allra högsta grad om prioriteringar, vad man satsar resurser på och varför. I samband med årets budgetria sattes också en hel del ...fokus på klimatfrågan och sysselsättningen. Ett förhandlingsresultat kräver alltid balansering av olika intressen och prioriteringar. Också den här gången krävdes både tid och ansträngningar för att komma i mål, med det kändes ändå bra att stiga ur Ständerhuset efter budgetförhandlingarna. Tillväxt, hållbar klimatpolitik och framtidstro är ledorden i nästa års budget.

Läs mer om prioriteringarna i regeringens budgetförslag i min senaste kolumn i Västra Nyland. https://www.vastranyland.fi/artikel/en-budget-for-framtiden/

https://www.thomasblomqvist.fi/kolumner/en-budget-for-framtiden/

Image for shared link
En budget för framtiden

Hösten är alltid en fartfylld tid inom politiken. De senaste veckorna har inom regeringen dominerats av arbetet med nästa års statsbudget....

www.thomasblomqvist.fi

"Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläds över förslaget som är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

- Reformen ...stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv, säger Blomqvist. Det här är ett välkommet steg mot ett mer jämställt familjeledighetssystem, som bättre svarar på samhällets värderingar och behov."

"Hallitus on antanut esityksen perhevapaauudistuksesta eduskunnalle tänään. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist iloitsee esityksestä, joka on tärkeä askel perhevapaajärjestelmämme nykyaikaistamisessa.

- Perhevapaan tasaisemmalla jakautumisella pyritään kannustamaan isiä käyttämään enemmän vanhempainvapaita. Tällä hetkellä suomalaiset isät käyttävät vain kymmenesosan vanhempainpäivärahasta, joka on huomattavasti vähemmän kuin isät muissa pohjoismaissa. On jo korkea aika kuroa eroa umpeen. Tasa-arvoinen vanhemmuus edistää lapsen oikeuksia, isien mahdollisuutta osallistua perhe-elämään ja pitkällä tähtäimellä myös tasa-arvoa työelämässä, Blomqvist sanoo."

Image for shared link
Blomqvist: Föräldraledighetsreformen stöder ett mer jämställt föräldraskap - sfp.fi

Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och...

sfp.fi

Det gläder ett fotbollsfans som mig, att speakern på matcherna varje gång påminner om att det råder nolltolerans
#OlenAntirasisti #JagÄrAntirasist #IAmAntiracist

Jag är Antirasist – ny kampanj bygger ett Finland som är fritt från rasism ...https://oikeusministerio.fi/sv/-/jag-ar-antirasist-ny-kampanj-bygger-ett-finland-som-ar-fritt-fran-rasism

Olen hiukan urheiluhullu. Minusta on hienoa, että jalkapallo-otteluissa kuuluttaja joka ottelussa mainitsee, että täällä on nollatoleranssi rasismin suhteen

#OlenAntirasisti -kampanja #JagÄrAntirasist #IAmAntiracist
...https://oikeusministerio.fi/-/olen-antirasisti-kampanja-haastaa-rakentamaan-rasismista-vapaata-suomea

Under måndag och tisdag har de nordiska samarbetsministrarna hållit möte på Åland. Att hålla mötet på Åland, som är en nordisk gränsregion är både rätt och viktigt nu när vi blickar framåt och vill förstärka och fördjupa det nordiska samarbetet. Vi måste ta lärdom av ...erfarenheterna från pandemitiden. Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region, och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser.

De centrala ärendena under det här mötet på Åland var Ministerrådets budget för 2022 och diskussion om nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Vi hade riktigt bra diskussioner både under mötet och utanför mötet.

Förutom det egentliga mötet har vi också hunnit umgås och besöka bl.a. Sälvstyrelsegården, Föglö, Smakbyn, Klobben och Carlsro badhotell som är en lyckad kombination av Åland och Danmark.

Tack till alla medverkande och tack till Ålands samarbetsminister Anette Holmberg-Jansson, som stod värd för vårt möte, för två fina dagar på Åland! 🇦🇽

Roligt att träffa mina goda kolleger Annette Holmberg-Jansson och @AnnaHallberg_ då de nordiska samarbetsministrarnas möte idag hålls på Åland! #Norden2021 #Tillsammans #Åland100

"De nordiska samarbetsministrarna sammanträder i Mariehamn under ledning av minister Thomas Blomqvist den 13–14 september 2021. Under mötet bereder ministrarna ministerrådets budget för 2022 och diskuterar de nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Det fjärde ...samarbetsministermötet under Finlands ordförandeskap ordnas i nära samarbete med Åland och uppmärksammar Ålands 100-årsjubileum som självstyrande område.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit kokoontuvat ministeri Thomas Blomqvistin johdolla Maarianhaminassa 13.-14.9.2021. Ministerit valmistelevat kokouksessaan ministerineuvoston budjettia vuodelle 2022 sekä pureutuvat pohjoismaisten rajaesteiden tilaan tavatessaan Rajaesteneuvostoa. Suomen puheenjohtajuuskauden neljäs yhteistyöministerikokous järjestetään tiiviissä yhteistyössä Ahvenanmaan kanssa ja se juhlistaa myös Ahvenanmaan 100-vuotista taivalta itsehallintoalueena."

https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/pohjoismaiset-yhteistyoministerit-kokoontuvat-ahvenanmaalla

Image for shared link
De nordiska samarbetsministrarna samlas på Åland - Utrikesministeriet

De nordiska samarbetsministrarna sammanträder i Mariehamn under ledning av minister Thomas Blomqvist den 13–14...

um.fi

Pohjoismaiset yhteistyöministerit kokoontuvat ministeri @ThomasBlomqvis7 johdolla Maarianhaminassa 13.-14.9.2021.
Lue lisää 👇
https://t.co/6XCpnJKMnO