Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Tal på SFP:s partidag 2022

”Ni ville ej kriget. Ni älskade freden, arbetet och framåtskridandet. Men kampen blev er påtvingad och i den har ni uträttat storverk som för sekler framåt skola stråla på hävdens …

Läs mer

Tal på Veterandagen 2022

Ärade krigsveteraner och lottor, mina damer och herrar, Det är en stor ära för mig att stå här framför er idag. Finland klassas som ett av de främsta länderna i …

Läs mer

SFP:s partifullmäktigemöte 9.10.2021

Bästa vänner, bästa partifullmäktige, Ett säkert tecken på att det är höst är att kommande års budget behandlas. För min del har hösten inletts med budgetarbete gånger två. I början …

Läs mer

Raseborg Pride 16.9.2021

Bästa vänner, bästa raseborgare, bästa Pride-firare, Hyvät ystävät, hyvät raaseporilaiset, hyvät Pride-juhlijat Det betyder mycket för mig att vara här idag och ta del av vårt eget Pride i Raseborg. …

Läs mer

Raseborgs Pride 2019

Bästa deltagare i Raseborg Pride, Parhaat osallistujat Raaseporin Pride:in Som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet är jag väldigt glad över att civilsamhället så tydligt tar ställning för jämlikhet, som …

Läs mer

Muntligt spörsmål om Fpa-taxisystemet

Värderade talman, arvoisa puhemies!Den nya taxilagen har orsakat en hel del diskussion under den senaste tiden, och av flera olika orsaker. Särskilt problematisk har situationen varit med den så kallade …

Läs mer

Gruppanförande i remissdebatten om spaningslagarna

Tal i plenum 20.2.2018 Ärade talman, underrättelselagarna har en mycket klar uppgift – att skapa stabilitet i samhället och ge myndigheterna förutsättningar att skydda folket och landet. Det största hotet …

Läs mer

Presentation av Framtidsutskottets betänkande 1/2017 – Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling

Ordförandes presentation av Framtidsutskottets betänkande i plenum 13.9.2017 Arvoisa puhemies, Värderade herr talmanKestävän kehityksen syntyjuuret ovat luonnon- ja ympäristönsuojelussa. Brundtlandin raportin (1987) jälkeen kestävää kehitystä edistettiin YK-vetoisessa Rio-prosessissa. Globaalin kestävän kehityksen …

Läs mer

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017 Värderade talman, Tänk globalt, handla lokalt. Den här något slitna frasen säger egentligen ganska bra vad sund livsmedelspolitik handlar om. Nämligen att vi …

Läs mer

Inlägg i budgetdebatten om trafik och kommunikation

Inlägg i budgetdebatten i huvudklassen trafik- och kommunikationsministeriet, riksdagen 15.12.2015Värderade fru talman! Det är positivt att regeringen noterat trafiknätets reparationsunderskott. I ett land som Finland med långa avstånd och en …

Läs mer

Tal i budgetdebatten om försvaret

Inlägg i budgetdebatten i försvarsministeriets huvudklass, riksdagen 15.12.2015 Värderade herr talman! Försvarsmakten har gått igenom en stor förändringsfas under de senaste åren. Trots att försvarsmaktsreformen var svår och omfattande så …

Läs mer

Muntliga fråga under riksdagens frågetimme 12.11

Muntlig fråga om kompensation till svinköttsproducenterna med anledning av EU:s sanktioner mot Ryssland Herr talman! Det importförbud som Ryssland infört som svar på EU:s sanktioner mot landet slår hårt mot …

Läs mer

Partidagstal 6.6.2015

Ordförande, bästa partidag Enligt republiken Finlands grundlag är finska och svenska landets nationalspråk. Det svenska språket har alltså en stark konstitutionell ställning. När Finland förklarade sig självständigt 1917 stadfästes språkens …

Läs mer

Regeringsprogrammet

Tal i debatten om regeringsprogrammet 2.6.2015 Värderade fru talman! Jag vill börja med att konstatera att regeringsprogrammet innehåller flera bra skrivningar, målsättningar och åtgärder. Inte minst satsningarna på företagare och …

Läs mer

Skolsvenskan

Inlägg i debatten i plenum 5.3.2015 om förslaget till att göra svenskan frivillig i skolan Arvoisa herra puhemies, ärade talman! Jag vill till först rikta ett tack till kulturutskottet som …

Läs mer

Gruppanförande i remissdebatten

Gruppanförande i remissdebatten 24.2.2015 angående Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak Värderade herr talman! Det är bra att riksdagen kan föra en grundlig debatt …

Läs mer

Inlägg i budgetdebatten

Inlägg i budgetdebatten 15.12.2014 angående 2015 års statsbudget Värderade herr talman! Vi har redan flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr också ett flertal säkert framför oss. …

Läs mer