Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Gruppanförande i remissdebatten

Gruppanförande i remissdebatten 24.2.2015 angående Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Värderade herr talman!

Det är bra att riksdagen kan föra en grundlig debatt om Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. Som det konstateras i statsrådets redogörelse är säkerhetsläget i Irak fortsatt svårt. Radikalislamistiska terroristorganisationen Isil behärskar omfattande territorier i Irak. Kort kan man säga att Isil är ett hot mot alla. Det här kan vi inte heller i vårt land blunda för. Finland ska ta sitt ansvar och vara med och tackla problemet. Regeringen har för ett år sedan fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av terrorism. Fokus i bekämpningen ligger på det förebyggande arbetet. För att motverka radikalisering och extremism behövs en politik som förebygger utslagning och diskriminering.

Arvoisa herra puhemies! Sitoudumme nyt Pohjois-Irakissa Kurdistanin Erbilissä koulutusoperaatioon, tätä on syytä korostaa. Erbilissä sijaitsevassa koulutuskeskuksessa kouluttaisimme yhdessä Saksan, Yhdysvaltojen ja Norjan ja joidenkin EU-maiden kanssa paikallisia joukkoja luomaan sisäistä järjestystä ja vakautta. Myös Ruotsi harkitsee osallistumistaan. Voidaankin sanoa, että hankkeessa on kyse ohjauksesta omatoimisuuteen. Meillä on velvollisuus toimia näin. Emme voi vain jäädä katsomaan sivusta, mitä tapahtuu. Koulutusoperaatio on meidän tapamme ottaa vastuuta kasvavan terrorismin torjunnassa.

Kun Suomi osallistuu tähän koulutusoperaatioon, on syytä korostaa turvallisuusnäkökohtia. Vaikkakin yleistilanne Irakin Kurdistanissa on pitkään ollut rauhallinen ja suhteellisen vakaa, meidän on alusta saakka oltava tietoisia siitä, että tämä hanke ei ole riskitön. Se merkitsee riskejä ennen kaikkea osallistuville, ja niitä riskejä on minimoitava, mutta meidän on myös tehtävä itsellemme selväksi, että myös riski, että Suomessa tapahtuu jotakin, kasvaa. Tähän meidän on oltava henkisesti valmistautuneita.

Mutta toisaalta, aivan kuten ulkoministeri tässä aikaisemmin sanoi, olisi sekä naivia että vastuutonta uskoa, että se, että emme osallistuisi tähän yhteistyöhön terrorismia vastaan, suojelisi meitä terrorismiteoilta. Valmiuden mahdollisten uhkien kohtaamiseen ja torjumiseen maassamme on edelleen oltava korkea. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Pariisin ja Kööpenhaminan kaltaiset tragediat voidaan välttää maassamme. Tässä tarvitaan poliisin ja tiedustelutoiminnan niin ennalta ehkäisevää työtä kuin välitöntä turvallisuustyötäkin.

Värderade herr talman! Det bör vara en självklarhet att säkerheten för dem som åker på det här uppdraget i Irak måste vara på topp. De måste ha den bästa skyddsutrustningen. Det handlar både om personligt skydd, tillräckligt skyddade fordon och de allmänna säkerhetsaspekterna. Innan de slutliga besluten fattas krävs noggranna riskanalyser av regeringen. Det är vår skyldighet att vi har gjort allt för att operationen ska vara så säker som möjligt. Finlands linje bör vara den att vi tar vårt internationella ansvar, och att vi satsar på deras trygghet som deltar i operationerna. Deras säkerhet är på vårt ansvar.

Svenska riksdagsgruppen anser att Finland ska delta i säkerhetssektorn utbildningssamarbete i Irak. Vi har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka den regionala säkerheten och stabiliteten i norra Irak. Men vi ska inte heller glömma att aktionen tar sikte på att stabilisera situationen globalt i hela världen. I förlängningen är det en fördel för oss alla, också här i Finland, om man kan hindra Isils framfart i Irak.