Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Inlägg i budgetdebatten

Inlägg i budgetdebatten 15.12.2014 angående 2015 års statsbudget

Värderade herr talman!

Vi har redan flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr också ett flertal säkert framför oss. I det här läget kan ingen vänta sig stora förbättringar heller i statsbudgeten i form av nya eller ökade anslag, utan det vi behöver allra mest just nu är nya modeller eller strukturer för att klara av att finansiera vår välfärd. I svåra tider är det också så att alla får dra sitt strå till stacken. Den offentliga sektorn måste effektiveras och strukturella reformer är nödvändiga. Balanseringen av ekonomin är ett av de viktigaste målen för både riksdag och regering. För att lyckas med det krävs att vi gör upp en ansvarsfull budget. Regeringens budgetförslag innebär att skuldsättningen inte ökar lika snabbt som under de senaste åren. Och det är naturligtvis bra. Men fortfarande hamnar vi att låna drygt 4 miljarder euro för att täcka de planerade utgifterna.

Det är därför ytterst viktigt att vi lyckas hålla utgiftssidan i strama tyglar. Samtidigt är det lika viktigt att vi får en tillväxt i vår ekonomi. I statsbudgeten ska vi försöka styra resurser till sådana ändamål som främjar tillväxt. Finlands totalskattegrad förväntas nästa år ligga vid drygt 44 procent i förhållande till totalproduktionen. Totalskattegraden är problematiskt hög, särskilt för att den slår hårt mot lönearbete och riskerar hämma den ekonomiska återhämtningen.

Herra puhemies! Meidän tulee rohkaista yrittäjyyteen. Yrittäjät työllistävät itsensä ja monia muita, ja ainoastaan työn kautta nousemme tästä taloudellisesta tilanteesta. Varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tulisi olla helpompaa yrittäjille. Parantaaksemme yrittäjien tilannetta, meidän tulee, viimeistään tulevalla kaudella, harkita mallia, jossa yrityksen voittoa verotetaan vasta siinä vaiheessa kun voitto nostetaan yrityksestä.

Veropolitiikan tulisi perustua siihen, että työnteko on aina kannattavaa. Siksi ansiotuloverotuksen tulee kannustaa työllisyyteen myös omalta osaltaan. Työn vastaanottaminen on aina oltava kannattavaa. Tarvitsemme myös lisää maahanmuuttajia, ja meidän on samalla integroitava heidät nopeammin yhteiskuntaamme ja työmarkkinoillemme kuin tähän asti olemme onnistuneet.

Herr talman! Satsningar på infrastruktur är också satsningar på tillväxt. Ett fungerande vägnätverk ökar Finlands konkurrenskraft då det möjliggör tyngre, rakare och mera effektiva transporter av varor, och framför allt gör livet lättare, eller ibland redan att det gör det möjligt för alla de som bor på glesbygden att leva och verka. Om vi trots en ansträngd statsbudget vill stimulera ekonomin så vore det klokt att göra det via investeringar som är nödvändiga och lönsamma för så många sektorer som möjligt.

Ett fungerande nätverk av vägar och järnvägar underlättar människors vardag och är en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna verka och handeln löpa. Satsningar på befintlig infrastruktur ska gå före investeringar i helt nya projekt. Ett behövligt projekt som skulle ge stor samhällsekonomisk nytta är till exemepel elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. För Hangö hamn skulle det här vara en livsviktig investering, och en investering som även skulle föra med sig positiva effekter för hela den omkringliggande regionen. En annan mycket behövlig investering är fortsättningen av grundförbättrandet av den nuvarande kustbanan mellan Åbo och Helsingfors. – Tack.