Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Muntliga fråga under riksdagens frågetimme 12.11

Muntlig fråga om kompensation till svinköttsproducenterna med anledning av EU:s sanktioner mot Ryssland

Herr talman! Det importförbud som Ryssland infört som svar på EU:s sanktioner mot landet slår hårt mot lantbrukssektorn. Därför har EU-parlamentet anslagit 500 miljoner för att lindra de här effekterna.

Euroopan parlamentti ehdottaa, että EU:n vuoden 2016 budjetissa on 500 miljoonaa euroa, joilla lievennetään EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksia. Ehdotus on, että Suomen kiintiö tästä olisi 9 miljoonaa euroa. EU:n subvention erikoisuutena on, että jäsenvaltioille annetaan samalla lupa ottaa käyttöön kansallisia tukia summan kaksinkertaistamiseen asti. Sianlihan osalta tämä olisi erittäin merkittävää, jotta elinkeino ei romahtaisi täysin. Sen alan kannattavuus on tällä hetkellä nimittäin erittäin heikko. Kysynkin ministeri Tiilikaiselta: aikooko hallitus ja ministeriö vuonna 2016 hyödyntää tätä EU:n antamaa mahdollisuutta, eli kansallisin varoin kompensoida sianlihan tuottajia (Puhemies koputtaa) niistä seurauksista, jotka ovat aiheutuneet näistä pakotteista?