Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna

Värderade fru talman, arvoisa rouva puhemies!

Tässä oikeastaan jo edustaja Lindtman kuvasi erittäin hyvin tämän prosessin, mikä on tapahtunut ja mikä nyt tämän puhemiesneuvoston esityksen taustalla on. Haluan tässä ihan alkuun sanoa, että kannatan siis puhemiesneuvoston esitystä.

Muutamalla sanalla kuitenkin haluan vähän kertoa, miksi RKP, ruotsalainen eduskuntaryhmä, syksyllä 2018 otti esille tämän asian, siis sen, että meidän paikkamme on jossain keskellä salia, ja se on ollut meidän pyyntömme ja toivomuksemme koko ajan.

Tämä meidän paikkamme edellisessä eduskunnassa ja 87 vuoden ajan on perustunut siihen, että RKP:n edustajien, ruotsalaisen eduskuntaryhmän, tulee istua täysistuntosalin laidalla, koska siellä on helpointa järjestää tulkkauspalvelut. Nykytekniikan ansiosta tämä ei ole välttämätöntä eikä sellaista tarvetta ole ollut nyt moneen vuoteen. Meidän mielestämme on tärkeää, että jos ja kun kerran istumajärjestys tässä salissa heijastaa puoluekarttaa, niin meidän paikkamme ei ole niin sanottu eri asia, vaan ihan samoilla perusteilla on meidän paikkamme löydettävä kuin muidenkin puolueiden ja ryhmien.

Bakom vår anhållan om att få byta plats ligger helt enkelt det att det behov som har fört oss ut på högra flanken inte längre finns. Närheten till tolkarna — den fysiska närheten — är inte längre nödvändig, och då tycker vi att vår plats i salen ska bestämmas från samma grunder som alla andra gruppers placering.

Meidän mielestämme on aika luontevaa, että otetaan mallia tai ankkuroidaan tämä istumajärjestys sekä Pohjoismaiden neuvostoon että Euroopan parlamenttiin, missä me kuulumme Pohjoismaiden neuvostossa keskiryhmään, Mittengruppeniin, ja Euroopan parlamentissa ALDEen, joista molemmat ryhmät istuvat keskellä salia. Tämä on meidän mielestämme luonteva ratkaisu.

Me halusimme ottaa tämän asian esille hyvissä ajoin, koska arvasimme, että tämä voi olla vaikea asia, mutta täytyy kyllä ihan rehellisesti myöntää, että en olisi uskonut, että asia voisi olla näin vaikea. Minä olen istunut siellä laidalla 12 vuotta, ja meidän ryhmämme siis 87 vuotta. Eivät ne ole huonoja paikkoja, mutta se on väärä paikka meidän ryhmällemme, kun kerran tämä istumajärjestys perustuu siihen, mihin sijoittuu puoluekartalla.

Haluan vielä lopuksi painottaa sitä, että en koe edustaja Tavion ehdotusta kiusaamiseksi enkä hyökkäykseksi. Voin jopa ymmärtää sitä, mutta en kannata sitä. Minusta kaikilla kansanedustajilla on yhtä arvokas valtakirja kansalta ja kaikki paikat tässä salissa ovat yhtä arvokkaita. Vielä kerran: kannatan puhemiesneuvoston esitystä.